Vydavatelia tlače varujú europoslancov pred ohrozením finančného spravodajstva

Bratislava/Brusel 23. januára (TASR) – Finančný žurnalizmus sa ocitne v ohrození, ak Európsky parlament (EP) schváli novú európsku smernicu regulujúcu základné trhové ukazovatele bez vyňatia médií. Tvrdí to koalícia čelných európskych vydavateľských a spravodajských združení (EANA, EBP, EFJ, EMMA, ENPA a EPC), ktorá preto vyzýva europoslancov vo výboroch pre ekonomické a menové záležitosti (ECON) a pre priemysel, výskum a energiu (ITRE), aby pri hlasovaniach tento a budúci týždeň zapracovali do smernice oslobodenie médií a novinárov spod jej pôsobnosti. Hlasovanie pléna EP je naplánované na 3. apríla.

Pracovná verzia smernice zameranej na obnovenie dôvery po škandáloch s ukazovateľmi LIBOR a EURIBOR podľa vydavateľských a spravodajských združení oslabí slobodu tlače a právo novinárov ochraňovať svoje zdroje.

Podľa ich súčasného znenia totiž finančné informácie získané novinármi spadajú pod reguláciu, ak sa tieto údaje následne použijú ako ukazovateľ, a to aj vtedy, ak si novinár, ktorý spracúva informácie, nie je vedomý, že sa údaje využívajú takýmto spôsobom.

„Táto smernica vo svojej súčasnej podobe vážne oslabí vzťah medzi novinármi a ich zdrojmi, pričom ohrozí úlohu, ktorú novinári majú v prinášaní transparentnosti na finančné a komoditné trhy poskytovaním nezávislých informácií verejnosti,“ upozornila riaditeľka Európskeho zväzu novinárov (EFJ) Renate Schröderová.

„Médiá nedokážu ovplyvniť, ako sa použijú materiály, ktoré publikujú, a určite nemôžu povedať svojim čitateľom, ako naložiť s obsahom, ktorý prijímajú – ako by to od nich neprimerane vyžadovala smernica,“ doplnila v mene koalície spravodajských a obchodných vydavateľov výkonná riaditeľka Rady európskych vydavateľov (EPC) Angela Mills Wadeová.

Aj keď vydavatelia podľa nej odsudzujú finančné škandály týkajúce sa ukazovateľov LIBOR a EURIBOR, zároveň upozorňujú, že tieto vznikli v dôsledku existujúcich konfliktov záujmov. „Médiá však nemajú tieto konflikty,“ zdôraznila. Základný rozdiel je v tom, že tlač je financovaná nezávisle a jej tržby sa nevzťahujú na pohyb finančných trhov.

Výzva poslancom EP pripomína, že médiá boli vyňaté aj zo smernice o zneužívaní trhu v roku 2003. Po diskusiách medzi nimi a politikmi sa vtedy dospelo k dohode, že v akejkoľvek demokratickej spoločnosti a trhovej ekonomike sa vždy musí zachovávať rešpekt voči základnému právu dostávať a odovzdávať informácie slobodne, bez zásahu štátu, v súlade s čl. 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

tth vjo dem