VYJADRENIE: A. ZÁBORSKÁ: EÚ by mala viac podporovať výskum Downovho syndrómu

Brusel 20. marca (TASR) – Pri príležitosti 10. výročia Svetového dňa Downovho syndrómu, ktorý pripadá na 21. marec, upozornila dnes slovenská europoslankyňa Anna Záborská na dôležitosť výskumu zameraného na túto genetickú poruchu.

„Cieľom je vyvinúť liečbu, ktorá by zlepšila život ľudí narodených s touto poruchou. Financovanie tohto výskumu by malo patriť medzi priority európskeho programu Horizont 2020,“ zdôraznila Záborská.

Europoslankyňa pripomenula preukázanú súvislosť medzi vekom matky a vyššou pravdepodobnosťou výskytu Downovho syndrómu: „Ekonomický tlak a jednostranná politika rovnakého zastúpenia žien a mužov na pracovnom trhu EÚ vedie mnohé ženy k odkladaniu tehotenstva na obdobie po tridsiatke. Tieto ženy a ich nenarodené deti si zaslúžia od spoločnosti viac, než len prenatálnu diagnostiku a v prípade pozitívneho nálezu ponuku bezplatného potratu.“

Existenciu chromozómu „navyše“ na 21. páre chromozómov u ľudí s Downovým syndrómom objavil francúzsky lekár Jerome Lejeune v júli 1958. Svoj objav nazval trizómia 21, aby presne vystihol povahu tejto genetickej anomálie. Preto francúzska organizácia AFRT (Association Française de Recherche sur la Trisomie) v roku 2005 vyhlásila za Svetový deň Downovho syndrómu symbolicky práve 21. marec. Plénum Valného zhromaždenia OSN tento termín potvrdilo svojou rezolúciou A/RES/66/149 z 19. decembra 2011.

TASR informoval asistent poslankyne EP Anny Záborskej Peter Stach

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

em