Vyjednávači EP a Rady dosiahli kompromis o podobe rozpočtu EÚ na rok 2015

Brusel 8. decembra (TASR) – Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady dosiahli dnes večer kompromisnú dohodu o výške rozpočtu EÚ na rok 2015, ktorá obsahuje aj zaistenie prostriedkov na úhradu najnaliehavejších nezaplatených účtov tohtoročného rozpočtu únie.

Obe inštitúcie sa dohodli na záväzkoch vo výške 145,3 miliardy eur a platbách vo výške 141,2 miliardy eur. V oblasti platieb ide o navýšenie o 4,8 miliardy eur, čím sa podarilo uspokojiť nároky europarlamentu, požadujúceho „zaplátanie dier“ v tohoročnom rozpočte.

Parlament v rámci trialógu podmieňoval svoj súhlas s podobou budúcoročného rozpočtu úhradou doteraz nezaplatených účtov, ktoré komisia dlhuje štátom za ukončené alebo rozbehnuté programy.

Poslanci EP upozorňovali, že EÚ nemôže tlačiť z roka na rok pred sebou hromadiace sa nezaplatené faktúry z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

„EÚ tým stráca svoju dôveryhodnosť ako spoľahlivý partner,“ uviedol v tejto súvislosti vedúci parlamentného Výboru pre rozpočet a vedúci parlamentnej delegácie počas rokovaní Jean Arthuis. Poznamenal, že europarlament si je vedomý problémov, ktoré majú jednotlivé členské štáty, ale boli to práve krajiny únie, ktoré sa dohodli na výške zmlúv a programov, ktoré teraz treba zaplatiť.

V decembri sa celková výška nevybavených pohľadávok vyšplhala na sumu 23,4 miliardy eur, pričom v roku 2010 mali nezaplatené faktúry hodnotu „iba“ 5 miliárd eur. EP tvrdí, že vzniká riziko, že ďalším narastaním pohľadávok únia dospeje k možnosti „zrútenia rozpočtu“.

Vyjednávači europarlamentu súhlasili s rozpočtom na rok 2015 za predpokladu, že Európska komisia do roku 2016 predloží plán na zníženie balíka nezaplatených účtov na udržateľnú úroveň.

Hlavný spravodajca EP o rozpočte na rok 2015, španielsky poslanec Eider Gardiazábal Rubial upozornil, že hoci rozpočet EÚ je len jedno percento z HDP EÚ, treba ho nastaviť tak, aby pôsobil ako magnet a prilákal ďalších investorov, ktorí ho ešte viac zhodnotia.

Vyjednávači EP presadili, aby na program EÚ v oblasti výskumu a vývoja Horizont 2020 pribudlo o 45 miliónov eur viac a ďalších 16 miliónov eur priklepli pre študentský výmenný program Erasmus+. Oblasť zahraničnej politiky EÚ dostala navyše o 32 miliónov eur a po rokovaniach medzi EP a Radou bohatšie sú aj inštitúcie pre bankový dohľad a Agentúra pre správu vonkajších hraníc (FRONTEX).

Rozpočet EÚ na rok 2015 sľubuje o jedno percento viac zdrojov pre projekty, ako bolo vyčlenených pre tento rok a o jedno percento viac pre platby. Až 94 % z celkovej sumy bude v prospech členských štátov a len 6 % je vyčlenených pre fungovanie EÚ.

Dohoda o rozpočte na rok 2015 musí byť schválená Radou ministrov a v EP najskôr vo Výbore pre rozpočet a potom na plenárnom zasadnutí EP (15. až 18. decembra).

(spravodajca TASR Jaromír Novak)