Výstavba a rekonštrukcia MŠ – 150 obcí, ktoré budú zapojené do Národného projektu Take away – I. Fáza – Komplexná podpora pre integráciu obyvateľov MRK

Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.

Viac info, text výzvy, indikatívnu alokáciu výzvy ako i možnosť zadať projektový zámer nájdete na našom partnerskom portáli GrantExpert >>>