Vzdelávacie inštitúcie sa môžu zapojiť do čerpania európskeho projektu Erasmus+

Bratislava 4. marca (TASR) – Nový program Európskej únie (EÚ) pre vzdelávanie, mládež a šport na obdobie rokov 2014-2020 Erasmus+ predstavili dnes na úvodnej konferencii v Bratislave rôznym inštitúciám.

"Napriek krízovému obdobiu EÚ naň schválila o 40 percent financií viac ako v predchádzajúcom období 2007-2013 na všetky programy, ktoré teraz Erasmus+ spája. Pre európske krajiny je to na nasledujúcich sedem rokov 14,7 miliardy eur," povedala Vieroslava Žuffová z Európskej komisie na Slovensku.

Túto čiastku by mohli využiť štyri milióny Európanov, z toho polovica vysokoškolákov, 650.000 žiakov a učňov odborného vzdelávania, ďalšie státisíce učiteľov a pedagogických pracovníkov vo všetkých sektoroch vzdelávania a vyše pol milióna mladých ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci skupinovej výmeny a dobrovoľníckej činnosti.

Podľa Ireny Fonodovej zo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) by Slovensko mohlo v tomto roku čerpať asi 20 miliónov eur a ďalšie roky ešte viac. Erasmus+ je štvrtá séria európskych programov od roku 1998 a zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre odbornú prípravu, mládež, šport vrátane celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius), Mládež v akcii a programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus, Mundus, Tempus, Edulink, Alfa). Týmto zjednotením sa zlepší dostupnosť programu pre užívateľov.

"Boli zrušené individuálne mobility a do programu sa musí zapojiť celá škola alebo vzdelávacia inštitúcia od materských škôl po univerzitu tretieho veku. Tiež neformálne skupiny mládeže. Musia si nájsť zahraničných partnerov. Na toto existujú vyhľadávacie ponuky, ktoré zverejňujeme na webe," uviedla pre TASR Fonodová.

Zároveň dodala, že je už vyhlásená výzva na podávanie mobilitných projektov do 17. marca a do 30. apríla sa môžu podávať systémovejšie projekty partnerstiev.

"Vzdelávacie aktivity v športe je novinka tohto programu. Žiadosti v tejto oblasti treba zasielať priamo do Bruselu," spresnila Marcela Hajtmanková zo Slovenského inštitútu mládeže Iuventa.

Informácie sú na internetovej stránke www.erasmusplus.sk.

ep zll