Z krajín východnej Európy má k EÚ najpozitívnejší vzťah Moldavsko

zdroj: flickr, autor: Swiatoslaw Wojtkowiak

Prieskum medzi obyvateľmi Ruska, Bieloruska, Ukrajiny a Moldavska ukázal veľké rozdiely vo vnímaní Európskej únie. V Bielorusku podľa zistení verejnosť EÚ do veľkej miery nezaujíma. Každý piaty opýtaný mal problémy vymenovať členské štáty EÚ a každý druhý si nevedel spomenúť na sídla Európskej únie.

V Ukrajine väčšina respondentov nesúhlasila s prozápadne orientovanou zahraničnou politikou svojej krajiny. Namiesto toho obyvatelia uprednostňujú vyvážené vzťahy s Ruskom a EÚ. Názory na zjednotenie s Ruskom sa líšia podľa regiónov: kým západná Ukrajina jednohlasne podporuje európsku integráciu, juh a východ krajiny sú viac pro- rusky orientované.

Pozitívne emócie vo vzťahu k EÚ mala menej ako polovica ukrajinských respondentov, pričom tretina povedala, že má priam negatívne pocity z EÚ. Rovnako aj vzťahy EÚ s Ukrajinou hodnotia občania krajiny viac- menej negatívne. Podľa ukrajinských obyvateľov si Únia o ich krajine myslí, že je zaostalá, slabá a druhotriedna, uvádza štúdia.

Na rozdiel od Ukrajiny by v Moldavsku dvakrát viac respondentov privítalo radšej posilnenie vzťahov s EÚ ako s Ruskom. V krajine, ktorá sa nachádza medzi Rumunskom a Ukrajinou, je EÚ vnímaná pozitívne a spája sa s ekonomickou prosperitou a demokraciou. Obyvatelia krajiny sa domnievajú, že sa môžu od Únie veľa naučiť, najmä čo sa trhového hospodárstva, demokracie, sociálnej ochrany a národnej bezpečnosti týka. Moldavskí respondenti veria, že EÚ ich krajinu vníma ako priateľskú, mierovú, i keď trochu slabú a zaostalú krajinu. Tvrdia však, že Moldavsko by sa v konečnom dôsledku malo stať členom Európskej únie. Podľa nich by členstvo zrýchlilo ekonomický rozvoj, zvýšilo bohatstvo, zlepšilo politickú situáciu a znížilo nezamestnanosť. Jedinou negatívnou vecou, ktorú v tejto súvislosti očakávajú je zvýšenie spotrebiteľských cien.

Predmetom otázok štúdie bolo aj Rusko a prieskum ukázal, že ruskí obyvatelia sú o EÚ dobre informovaní a Úniu charakterizujú ako zónu stability a ekonomickej prosperity. Vyzdvihli najmä Nemecko, ktoré vnímajú ako „vizitku“ EÚ a symbol jej úspechov. Vzťahy medzi Ruskom a EÚ väčšina opýtaných opísala ako „skôr dobré“, hoci podľa nich nie sú vždy rovnako výhodné pre obe strany.

Nástroje EÚ zamerané na susedské vzťahy sú ale krajinám pomerne neznáme. V Bielorusku 83 percent opýtaných nikdy nepočulo o Susedskej politike, či o Iniciatíve východného partnerstva. V Ukrajine to bolo 80 percent a v Rusku dokonca 90 percent.