Zajtra na EurActiv.sk – 25.11.2009

Témy, ktorým sa bude portál EurActiv venovať v článkoch, analýzach či interview:

  • verejné konzultácie o novej stratégii pre posilnenie konkurencieschopnosti Európy do roku 2020 (pokračovanie Lisabonskej stratégie)
  • predstavenie kandidátov na komisárov z krajín strednej a východnej Európy
  • medzinárodný spor o názov "Macedónska"
  • "lokálne meny" – niektoré európske mestá reagujú na hospodársku krízu zavádzaním špeciálnych lokálnych mien, ktorými chcú podporiť miestne ekonomiky
  • Správa o zamestnanosti v EÚ
  • bratislavská konferencia o bezpečnostnej spolupráci a možných konfliktoch v Arktíde
  • summit EÚ-Čína
  • smernica o energetických vlastnostiach budov