Zajtra na EurActiv.sk – 12.3.2010

Zajtra sa bude portál EurActiv.sk v článkoch, rozhovoroch a analýzach venovať aj týmto témam:

  • Uniknuté závery ECOFINu o financovaní klimatickej politiky
  • Reforma náboru euroúradníkov 
  • Diplomatická služba EÚ
  • Srbi a Macedónci, ktorí žiadali o azyl sú opäť doma
  • Komisia bude na neplničov stratégie EÚ 2020 "ukazovať prstom"