Zajtra na EurActiv.sk – 11.5.2010

J. W. Waterhouse: Crystall Ball

Zajtra sa bude EurActiv vo svojich článkoch, interview a analýzach venovať aj týmto témam:

  • Rozhovor a analytikom o Bosne a Hercegovine
  • Návšteva komisára pre vnútorný trh Michela Barniera v USA o finančnej regulácii bola „stratou času“
  • Ekonomické riadenie v EÚ
  • Národné parlamenty môžu mať problém s medziiništitucionálnou dohodou EP-Komisia-Rada