Zajtra na EurActiv.sk – 18.12. 2009

Zajtra sa bude portál EurActiv.sk v článkoch, interview a analýzach venovať nasledujúcim témam: 

  • rozpočet EÚ odhlasovaný v Európskom parlamente
  • posledný deň klimatickej konferencie v Kodani
  • prvé Poznatkové a inovatívne spoločenstvá EIT
  • udržateľnosť biopalív
  • Barroso o stratégii 2020
  • prístup k dokumentomEÚ
  • priority komisárky Viviane Redingovej