Zajtra na EurActiv.sk – 9.3.2010

Zajtra sa bude portál EurActiv.sk v článkoch, rozhovoroch a analýzach venovať aj týmto témam:

  • Slovensko prijíma pozíciu k stratégii rozvoja dunajského regiónu
  • správa o stave hospodárskej súťaže v EÚ
  • európske ciele v oblasti inovácií, výskumu a vývoja
  • znovu sa diskutuje o slovenskom jazykovom zákone
  • OSN tvrdí, že neznečistená príroda má hospodárske prínosy, ktoré treba konkrétne vyčísliť – potom budeme vedieť lepšie oceniť jej ochranu
  • Francúzsko žiada oslabenie pravidiel konkurencie na spoločnom európskom trhu