Zajtra na EurActiv.sk – streda, 14.4. 2010

J. W. Waterhouse: Crystall Ball

Zajtra sa bude EurActiv.sk vo svojich článkoch, analýzach a interview venovať aj týmto témam:

  • Rozhovor o rusko-poľských vzťahov po leteckej katastrofe s Piotrom Maciejom Kaczyńskym
  • Kampaň eurosocialistov za daň z finančných transakcií
  • Cesta k nízkouhlíkovej ekonomike do roku 2050
  • Článok z hodnotiacej konferencie zahraničnej politiky SR