Zapatero: Jednota a konkurencieschopnosť sú kľúčové pre napredovanie EÚ

Madrid 7. januára (TASR) – Európska únia sa musí zaoberať konkrétnymi otázkami, ktoré zaujímajú občanov, po tom, ako zažila dlhú dobu koncentrácie na inštitucionálne záležitosti. Uviedol to dnes španielsky premiér José Luis Rodríguez Zapatero.

Priority, ktoré si stanovilo pre nadchádzajúci polrok španielske predsedníctvo, podľa šéfa španielskeho kabinetu vyplývajú z dvoch prekrývajúcich sa faktorov – vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti a pretrvávajúcej hospodárskej krízy. Ďalšie napredovanie a prosperita EÚ závisia od jej jednoty a konkurencieschopnosti.

"Musíme mať víziu, kde európsky záujem je záujmom každej krajiny. Je historickou chybou si myslieť, že európske záujmy sú v rozpore s národnými záujmami. Platí to pre všetky krajiny bez ohľadu na ich veľkosť či ich HDP," vyhlásil Zapatero, podľa ktorého je najsprávnejšou víziou obhajovať národné záujmy prostredníctvom záujmu európskeho.

Ukázalo sa, že v reakcii na krízu sa vyžaduje koordinovaná spolupráca vedúca k posilneniu spoločnej hospodárskej politiky. Práve koordinovaný postup zachránil v EÚ finančný systém, pripomenul premiér. Ak by išla každá členská krajina vlastnou cestou, výsledky by boli oveľa menej výrazné.

"Naším cieľom je dosiahnuť kvalitatívny pokrok v našej hospodárskej spolupráci prostredníctvom pokroku v rozhodujúcich sektoroch," vyhlásil španielsky premiér.

Súčasťou budúcej spoločnej ekonomickej politiky má byť nový finančný model, ďalší rozvoj vnútorného trhu, vrátane napríklad vytvorenia spoločného digitálneho trhu, podpora vedy a výskumu a efektívnejší charakter novej stratégie pre rast a zamestnanosť, ktorá nahradí terajšiu Lisabonskú stratégiu. Tá mala urobiť do roku 2010 z Európskej únie najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku sveta, stroskotala však podľa Zapatera na tom, že jej napĺňanie bolo len v rétorickej rovine. Je preto nevyhnutné zaistiť, aby boli členské štáty zaviazané aj v tejto oblasti dodržiavať stanovené pravidlá.

Novou stratégiou EÚ pre rast na obdobie do roku 2020 sa bude zaoberať mimoriadny summit, ktorý zvolal stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy na 11. februára. Na summite by sa podľa Zapatera mali zvážiť aj "nápravné opatrenia" voči krajinám, ktoré nesplnia ciele týkajúce sa tejto stratégie. V rámci EÚ však zatiaľ nevládne zhoda, do akej miery by mala byť nová stratégia záväzná.

"Chceme skutočnú Lisabonskú stratégiu. Chceme debatu o dôsledkoch jej neplnenia," avizoval Zapatero.

Španielsko je prvou krajinou, ktorá EÚ predsedá od nástupu do funkcie nového európskeho "prezidenta". Zapatero si však nemyslí, že by mohlo dôjsť k zasahovaniu do kompetencií Van Rompuya zo strany Madridu.

"Španielske predsedníctvo musí naplniť svoju rolu a tá je veľmi dobre definovaná. Prezident predsedá summitom a predsedníctvo má byť fabrikou ideí a iniciatív," zdôraznil šéf španielskeho kabinetu.

(spravodajkyňa TASR Monika Poláková) bar