ZDRAVIE: Slováci pomohli v EP založiť platformu o karcinóme pankreasu

Bratislava 13. novembra (TASR) – Rakovina pankreasu je vo vyspelých krajinách štvrtým ochorením, ktoré pacientom zapríčiňuje smrť. V Európskom parlamente sa rozhodli na to upozorniť odborníci, pacienti i politici a 12. novembra uskutočnili zakladajúci akt s cieľom vytvoriť platformu o karcinóme pankreasu. Svetový deň rakoviny pankreasu je po prvý raz stanovený na dnešný deň.

„Naším prvým cieľom bude zvyšovať povedomie o tomto ochorení, a tak pomôcť aj pacientom a ich blízkym,“ povedala Patrícia Kramárová zo združenia Europacolon Slovensko, ktorá sa na vzniku platformy zúčastnila. Za Slovensko bol pri jej vzniku aj onkológ z Národného onkologického ústavu Tomáš Šálek, ktorý je prezidentom Slovenskej onkologickej spoločnosti.

Zintenzívnením výskumu, diagnostiky, liečby a povedomia by sa podľa odborníkov mohol zvýšiť záchyt včasných štádií rakoviny pankreasu v rámci únie aj na vnútroštátnej úrovni. O to by sa mala postarať skupina vytvorená platformou, ktorá podľa stanov podporí aj zlepšenie štandardu starostlivosti o pacientov a zlepšenie zberu údajov. Platforma zároveň pomôže vytvoriť národný onkologický plán či zorganizovať informačné kampane, do ktorých by sa mal zapojiť štát i neziskové organizácie, doplnila prezidentka Europacolon Slovensko Jana Pifflová Španková.

dra ed