Zelená pre bulharských a rumunských komisárov

Krátka správa

Po vypočutí oboch kandidátov na komisára, ktoré sa uskutočnilo 27. novembra 2006, Európsky parlament formálne podporil nováčikov.

Predseda Komisie José Manuel Barroso vyhlásil pred hlasovaním: „Som úprimne presvedčený že obaja kandidáti spĺňajú najvyššie štandardy.“ Ďalej dodal: „ Ak Európsky parlament schváli vymenovanie dvoch budúcich komisárov, umožní tak Rade oficiálne ich vymenovať.“

Za bulharskú kadidátku Meglenu Kunevu hlasovalo 583 europoslancov, proti bolo 21 a 28 europoslancov sa nezúčastnilo hlasovania. Kuneva sa pripojí k exekutíve EÚ ako komisárka pre ochranu spotrebiteľa.

Leonard Orban, rumunský kandidát, si na svoju stranu získal 595 hlasov, nepresvedčil 16, na hlasovaní chýbalo 29 europoslancov. Mal by mať na starosti mnohojazyčnosť a kultúrnu výmenu.

Franco Frattini, podpredseda komisie pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, uvítal pokrok, ktorý sa podarilo Bulharsku a Rumunsku dosiahnuť. Frattini uviedol: „Tieto dve krajiny urobili významný pokrok, najmä v oblasti súdnictva, boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Vlády týchto krajín by mali vysvetliť svojim občanom, že tieto zmeny sú v ich záujme.“