Zjednodušenie víz pre Balkán na dohľad

Krátka správa:

Komisia je pripravená na negociáciu vízových dohôd s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Macedónskom, Čiernou horou a Srbskom. Cieľom je uľahčiť cestovanie občanom krajín západného Balkánu, ale tiež mať jasné pravidlá pre boj s nelegálnou imigráciou.

Vicepredseda Komisie Franco Frattini a komisár pre rozšírenie Olli Rehn povedali, že „tento krok odráža záväzok zo strany EÚ, pokiaľ ide o podporu medziľudských kontaktov medzi západným Balkánom a úniou“ a dodali, že je to „hmatateľným dôkazom toho, čo môže ponúknuť európska perspektíva“.

8. novembra 2006 Komisia zverejnila svoje správy o pokroku krajín západného Balkánu, v ktorých pochválila ich pokrok a vysvetlila svoju perspektívu pre ich pristúpenie v „strednodobom až dlhodobom horizonte“.

Komisia vyhlásila, že sa bude pokúšať o ukončenie rokovaní tak skoro, ako to bude možné, najneskôr pred koncom júna 2007.