Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok v rybnom hospodárstve

Stavebné investície do rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie hygienicko-sanitárnych režimov existujúcich spracovateľských kapacít a nákup či modernizácia zariadení a technológií pre zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok.

Viac o oprávnených žiadateľoch, podporovaných aktivitách, oprávnených typoch projektov a financovaní nájdete na našom partnerskom portáli GrantExpert >>>