Zmeny v EÚ brzdia Island

Islandská vláda pôvodne dúfala, že by kandidátsky status mohla získať na Európskej rade (summit), ktorá prebehne v dňoch 10.-11. decembra v Bruseli. Teraz sa zdá, že si ostrovný štát bude ešte nejakú chvíľu počkať.

Na vine je zdĺhavé čakanie na dokončenie ratifikácie Lisabonskej zmluvy všetkými štátmi európskej dvadsaťsedmičky a s ňou spojené procedúry. Agentúra Reuters uviedla, že za odklad môže zdržanie spôsobené hľadaním kandidátov na dve najvyššie pozície, ktoré nová zmluva zavádza a zostavovanie novej Európskej komisie.

Island svoju prihlášku do Európskej únie podal v júli tohto roku, krátko po tom, čo sa na jeseň roku 2008 ostrov tvrdo zasiahla finančná kríza a ocitol sa na pokraji bankrotu. Od členstva v EÚ a najmä v eurozóne si Island sľubuje stabilizáciu svojich financií. Euro ale nemôže prijať skôr ako slní konvergenčné kritériá potrebné na prijatie spoločnej meny.

Nemenovaný diplomat agentúre Reuters povedal, že existujú tri dôvody, prečo na konci tohto týždňa Island nestane oficiálnym, kandidátom na členstvo v EÚ.

„Po prvé musím počkať na novú Európsku komisiu, pretože terajšia exekutíva nemôže prijať záväzné rozhodnutia. Druhý problém je, že na strane Komisie vzniklo meškanie a prvú verziu ich názoru nemôžeme očakávať skôr ako 14. decembra. A za tretie Nemecko ešte neupravilo svoju ústavu vo vzťahu k Lisabonskej zmluve“, vysvetľuje.  

Európska rada môže udeliť status kandidátskej krajiny len na návrh Európskej komisie. Tá bule mať ale právo vydávať odporúčania až po tom, čo ju schváli Európsky parlament. K tomu dôjde až po híringoch jednotlivých kandidátov na komisárov naplánovaných na 11. až 19. januára. Konečné rozhodnutie by mal Parlament dať 21. januára 2010.

Island by sa rád stal členom Únie spoločne s Chorvátskom, ktorého vstup sa očakáva v roku 2012. Táto možnosť sa zatiaľ javí ako reálna pretože krajina vďaka členstvu v Európskom hospodárskom priestore a účasti v Schengenskom priestore bez hraníc už veľkú časť európskej legislatívy implementovala.

Tomu, že Island sa stane členom Európskej únie do roku 2012 verí aj islandský minister hospodárstva Gylfi Magnússon, ktorý v pondelok prehlásil, že jeho krajina by mohla vstúpiť do EÚ behom dvoch rokov a členom eurozóny by sa mohla stať „možno do roku 2014“.

EurActiv/Reuters