Zmerali čierny trh s cigaretami

Takmer 100.000 cigariet zachytených v marci 2016 na slovensko-ukrajinskej hranci / FOTO TASR - Colný úrad Michalovce

Slovensko teoreticky za minulý rok stratilo 19 miliónov eur, ktoré, takpovediac, vyfučali do vzduchu. Sú to peniaze, ktoré by štátna pokladnica získala, ak by sa zo 150 miliónov kusov nelegálnych cigariet spotrebovaných v roku 2015 na Slovensku odviedli dane.

Spotreba „čiernych cigariet“ na Slovensku vzrástla oproti roku 2014 dva pol násobne, o 90 miliónov kusov. Stále sme však s 2,3 % celkového objemu krajinou s najnižšou mierou takejto „pokútnej“ spotreby.

Vyplýva to z aktuálnej správy SUN Report o čiernom trhu s cigaretami v EÚ, Nórsku a Švajčiarsku, ktorú pre 4 najväčšie tabakové spoločnosti pravidelne od roku 2006 vypracováva konzultačná spoločnosť KPMG.

Štatisticky bola minulý rok v EÚ nelegálna takmer každá 10 vyfajčená cigareta. Oproti roku 2014 podľa správy v priemere klesol objem neregulárnych cigariet v pomere k celkovej spotrebe mierne – o 0,6 % (v absolútnych číslach 53 miliárd kusov).

Najväčší problém stále majú s čiernymi cigaretami v Lotyšsku (26,7 %), Grécku (19,8 %), Litve (18,7 %) či v Poľsku (16,8 %).  Východné krajiny EÚ sú viac vystavené nelegálnym čiernemu obchodu s cigaretami kvôli susedstvu s krajinami mimo EÚ, kde sú tabakové výrobky častokrát aj 4 krát lacnejšie.

V poslednom roku silnie problém tzv. illicit whites. Na Slovensku tvoria asi polovicu z nelegálnych cigariet, v EÚ jednu tretinu.

Sú to cigarety, ktoré sú vyrobené legálne mimo EÚ, primárne však určené na pašovanie a predaj bez zaplatenia daní. Za minulý rok sa napríklad odhalilo 5,3 miliardy kusov pôvodom z Bieloruska. Často je ale problém identifikovať zdroj a povahu takéhoto produktu.

Celková spotreba cigariet v EÚ sa po piatich rokoch poklesu spotreby v roku 2014 zastabilizovala, čo KPMG pripisuje rastúcemu disponibilnému príjmu v EÚ po kríze. Platí to aj pre Slovensko, kde sa spotreba dokonca mierne zvýšila o 3 %.