Zsolt Simon: Aj suchozemské krajiny EÚ majú záujem o rybársku politiku

Brusel 19. júla (TASR) – V Bruseli sa dnes konalo zasadnutie Rady ministrov Európskej únie pre poľnohospodárstvo. Medzi silné témy patrili rybolov, propagácia európskych potravinárskych výrobkov a obnoviteľné zdroje energie, povedal pre TASR slovenský minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon.

"V prípade rybolovu sa zdá, že nás sa to netýka, ale opak je pravdou. Lebo aj Slovenská republika žiada, aby v rámci budúcej spoločnej rybárskej politiky EÚ boli zohľadnené potreby a požiadavky suchozemských krajín na sladkovodný rybolov," povedal slovenský minister.

Túto snahu, ako dodal, Slovensko propaguje spolu s Českou republikou, Luxemburskom, Maďarskom a Rakúskom, ďalšími členskými krajinami EÚ bez priameho prístupu k moru.

"Trváme na tom, aby to bolo viac zapracované do chystaných dokumentov, lebo pre nás to otvára priestor z hľadiska zamestnanosti a rozvoja rybárstva," vysvetlil spoločnú pozíciu piatich krajín Simon.

Ako dodal, ministri poľnohospodárstva sa venovali aj téme lepšej propagácie európskych poľnohospodárskych tovarov a potravín.

"Bola diskusia o nutnosti propagácie agrovýrobkov, hlavne zeleniny, lebo tu sme mali rôzne krízy, ktoré poukázali na to, že sme ľahko zraniteľní a musíme sa venovať tomu, ako presvedčiť európskych zákazníkov, aby sa vrátili k tovaru a potravinám, ktoré produkujeme," povedal minister Simon.

Ako dodal, najvášnivejšia diskusia na ministerskej úrovni bola v prípade obnoviteľných zdrojov energie, kde je na jednej strane snaha zabezpečiť lacné biopalivá a na strane druhej obavy, že to môže byť na úkor základnej potravinárskej výroby.

"Prvoradá úloha pre nás je zabezpečiť dostatok potravín a až následne, z odpadu, obnoviteľné zdroje energie," poukázal minister na ciele, ktoré sú pre EÚ prioritné. Vysvetlenie je podľa neho jednoduché, lebo ak by sa na dobrej, kvalitnej poľnohospodárskej pôde produkovali výrobky zabezpečujúce obnoviteľné zdroje energie, tak by nastal deficit potravín, ktoré by sme museli dovážať z tretích krajín, a na tom, ako pripomenul, veľa nezískame.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl