ZSVTS: Eurokarty sa stanú vstupenkou slovenských inžinierov na trhy EÚ

Bratislava 17. marca (TASR) – Slovenská vedecko-technická komunita patrí podľa generálneho sekretára Európskej federácie národných inžinierskych zväzov (FEANI) Dirka Bochara medzi veľmi vyspelé a aktívne.

„Pán Bochar k nám prišiel s určitou výzvou, v rámci ktorej sa FEANI snaží niektoré kroky harmonizovať. Dnes sa otvorila otázka profesionálnych inžinierov, čiže každý by po ukončení vysokoškolského štúdia s technickým zameraním dostával profesionálnu eurokartu, kde by mal na magnetickom nosiči zaznamenané vzdelávacie stupne a tiež kariérne postupy, ktoré absolvoval,“ uviedol prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) Dušan Petráš po dnešnom Fóre inžinierov a technikov Slovenska v Bratislave, na ktorom odzneli prednášky odborníkov z akademickej oblasti, ale aj praxe.

Doteraz bolo vydaných v rámci EÚ 1000 takýchto profesionálnych eurokariet. Hnacím motorom ich vydávania je Spolok nemeckých inžinierov (FDI).

„Nastal voľný pohyb tovaru, ale aj pracovných síl v Európe. Eurokarta profesionality by mala byť nástrojom na odbúranie povolení, ktoré súvisia s uznávaním zamestnania v rámci Európskej únie. Nielen, aby sa procesy zjednodušili, ale aj aby údaje o profesionalite osôb podnikajúcich v technických oblastiach boli dôveryhodné,“ povedal Petráš.

Zatiaľ bolo vytypovaných sedem krajín, ktoré sa do projektu zapojili. „Slovensko sa pokúšame zapojiť tiež do tohto projektu cez náš zväz. Zatiaľ by prichádzalo do úvahy 18 fakúlt na štyroch slovenských technických univerzitách, a to na bratislavskej Slovenskej technickej univerzite (STU), Žilinskej univerzite, Technickej univerzite v Košiciach a Technickej univerzite vo Zvolene. Perspektívne prichádzajú do úvahy aj Trenčianska univerzita a technicky zamerané fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Karty by sa mali stať vstupenkou na uplatnenie absolventov fakúlt s technickým zameraním v Európskom hospodárskom priestore,“ avizoval prezident ZSVTS.

kok gl