Absorpčná kapacita – nesprávny koncept?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

open democracy

 

Autor analýzy, riaditeľ Európskeho politického fóra Frank Vibert uvádza štyri dôvody pre „opatrný optimizmus“ ohľadne súčasnej situácie v EÚ:

  • čo sa týka ekonomického hľadiska, náznaky oživenia v Nemecku a Francúzsku, ako aj dobré výsledky eura sú v rozpore s ožívajúcim „euronacionalizmom“ (napríklad v súvislosti s fúziou Newyorskej burzy cenných papierov a burzy EuroNext).
  • v súvislosti s „ústavnými záležitosťami“ môže „obdobie reflexie“ viesť k „cielenejšiemu a praktickejšiemu prístupu k inštitucionálnej reforme“, to však bude vyžadovať silné politické vodcovstvo, najmä zo strany budúceho nemeckého a francúzskeho predsedníctva
  • hoci rozširovanie je všeobecne vnímané ako jeden z „najväčších doterajších úspechov“, v Turecku a juhovýchodnej Európe stále pretrváva množstvo prekážok
  • čo sa týka projekcie sily EÚ navonok, pozitívny vývoj v Iráne a v transatlantických vzťahoch by mal vyrovnávať zlý imidž „poľnohospodárskeho protekcionizmu EÚ“ v oblasti WTO

Vedľajší produkt údajnej krízy EÚ, diskusia o „absorpčnej kapacite“ „naznačuje, že existujú empirické i objektívne hranice, ktorým sa súčasné štruktúry EÚ dokážu prispôsobiť, a tieto hranice už boli dosiahnuté, alebo je k tomu veľmi blízko“. Podľa autora je táto diskusia „umelá a zveličená“, pretože nebude znamenať nič pre občanov Európy, ani nepomôže konceptualizácii riešenia krízy.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na portáli Open Democracy 21. júna 2006.