ACTA – v stávke je dôveryhodnosť Únie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Pochybnosti pritom nemajú len notorickí bruselofóbi alebo internetové pirátske strany, ktoré sa púšťajú do politiky s hmlistou agendou slobodného internetu. Do úvahy musíme brať aj spochybňujúce argumenty viacerých odborných autorít. Niektoré z nich sú dokonca súčasťou európskej inštitucionálnej štruktúry. Najnovšie je to Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorý sa obáva zneužívania internetového súkromia.

Verejná mienka je mimoriadne silno namierená proti zmluve. Ak by sa aj praktické obavy z porušovania základných práv, či ohrozenia existencie generických liekov nepotvrdili, náklady môžu byť stále príliš vysoké. V stávke je kredibilita Únie a to v ťažkých časoch stále nových úsporných opatrení.

Ak obhajcovia tvrdia, že ACTA len aplikuje už existujúce pravidlá o ochrane duševného vlastníctva do medzinárodného obchodu, je potom problém, keď ju odignorujú najväčší hriešnici v oblasti porušovania duševného vlastníctva a zároveň najväčší obchodní partneri Únie Čína, Rusko, India či Brazília. Ekonomické benefity sa tak potom javia byť nižšie ako celkové náklady.

Problém predstavuje aj transparentnosť prípravy zmluvy, kvôli čomu ešte v januári v Európskom parlamente na protest odstúpil z pozície spravodajcu pre ACTA socialista Kader Arif. Po prvýkrát sa ACTA dostala na verejnosť prostredníctvom Wikileaks a to nie je dobrý signál. Stala sa tak problém ešte predtým, ako sa o nej všeobecne vedelo. Komisia má teraz sťaženú pozíciu pri vysvetľovaní nielen obsahu, ale aj formy.

Európski socialisti a zelení sú pevne rozhodnutí dohodu v Európskom parlamente pochovať. Zelení si svoj postoj nechali pre istotu potvrdiť štúdiou Douweho Korffa (London Metropolitan university) a Iana Browna (Oxford), ktorá tvrdo kritizuje nesúlad dohody s Acquis communautaire.

O tom, či je ACTA naozaj nekompatibilná so základnými právami, mohol rozhodnúť Súdny dvor EÚ, ale zdá sa, že europoslancov jeho názor nezaujíma. Parlamentný výbor pre medzinárodný obchod možnosť spýtať sa na názor Európskeho súdneho dvoru celkom jednoznačne odmietol. Európsky parlament očividne vedie svoj vlastný boj o prestíž v očiach európskej verejnosti.  

Autori majú jednoznačne právo ekonomicky profitovať zo svojich diel, nie však za cenu zásahov do iných práv. Na druhej strane, ak aj ACTA nakoniec neprejde, jeden pozitívny dôsledok by mať mohla. Rozprúdila verejnú diskusiu o potrebe nanovo definovať ochranu vlastníckych práv.