Aká je budúcnosť Lukašenkovho režimu?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Štúdia nepopiera, že znovuzvolenie prezidenta Lukašenka a potláčanie politickej opozície, ktoré ho sprevádzalo, nemožno považovať za zásadný prevrat v krajine. Viedol však k významným zmenám v rámci režimu, ako aj vo vnútri opozičných komunít a bieloruskej spoločnosti. Naviac práve vďaka tomu sa Bielorusko dostalo do povedomia aktérov EÚ v takej miere ako nikdy predtým. Európsku úniu zjavne znepokojilo uvedomenie, že tesne za jej bránami sa nachádza posledný diktátorský režim Európy.

Napriek tomu, že podľa autorov Bielorusko nie je kľúčovým problémom súčasného diania v EÚ, sú presvedčení, že je to problém, ktorý spochybňuje:

  • Oddanosť EÚ princípom, akými sú ľudské práva a demokratické hodnoty
  • Efektívnosť zahraničnej politiky EÚ, v tomto prípade Európskej susedskej politiky
  • Vzťahy EÚ s Ruskom.

Pre EÚ vyplývajú zo štúdie nasledujúce závery:

  1. Demokratizácia Bieloruska môže prebehnúť len zmenou jeho vlády;
  2. Ak má v krajine dôjsť k zmene súčasného režimu, je nevyhnutná podpora zo strany EÚ a USA pre nezávislé kruhy a  sily demokratickej opozície
  3. EÚ a USA si nemôžu dovoliť úplne mlčať o dianí v Bielorusku, len aby sa vyhli negatívnym reakciám zo strany Ruskej federácie.

Stefan Batory Foundation: Belarus after the "election" (EN)