Aké Slovensko do akej únie?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Slovensko onedlho vstúpi do Európskej únie. Výskumy ukazujú, že verejnosť očakáva tento zásadný krok s opatrným optimizmom – v bilancii ziskov a strát prevažujú plusy.

Ako však ľudia vnímajú Európsku úniu a súčasné Slovensko? Alebo inak: do akej únie vstupuje Slovensko v predstavách bežnej populácie? A čo sa dá z týchto “sémantických obrazov” vyčítať? Výskum IVO z jesene 2003 zistil až prekvapujúco hlbokú priepasť medzi imidžom EÚ a Slovenska. Vo vnímaní verejnosti je obraz Európskej únie mimoriadne pozitívny. Jej najvýraznejšími vlastnosťami sú sebavedomie, bohatstvo, dobrá perspektíva, modernosť, ochota pomôcť iným. Priaznivé vnímanie ostro kontrastuje s tým, ako ľudia charakterizujú súčasné Slovensko, ktoré je v ich očiach predovšetkým chudobné, zakríknuté, nemá dobrú perspektívu a spolieha sa na pomoc iných. Predstavy sa k sebe najviac približujú na dimenzii “demokracia-nedemokracia”.


Tu môžete nájsť celý text komentára (vo formáte pdf)

Autorka je sociologička a pôsobí na Inštitúte pre verejné otázky

Komentár bol uverejnený v denníku SME, 12. januára 2004