Ako na veľtrhy?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Špecifikum takejto podpory v Nemecku spočíva v tom, že o príspevok sa môže uchádzať spoločenstvo najmenej desiatich malých a stredných podnikateľov, ktorí budú na veľtrhu zdieľať spoločný stánok. Na jednému účastníka tak pripadne 6 až 15 m2 výstavnej plochy. Výhodou tohto konceptu je praktické prerozdelenie nákladov medzi vystavovateľov, sieťovanie kontaktov a v konečnom dôsledku aj účasť viacerých menších firiem.

Maximálna možná výška podpory pre jedného podnikateľa predstavuje sumu 7 500 eur pri vlastnom vklade 20 – 30 % z celkových nákladov. Podnikanie žiadateľov nesmie byť staršie ako 10 rokov a aby sa zaistila efektivita podpory, spolkové ministerstvo vybralo 48 nemeckých veľtrhov, na ktorých účasť bude možné dotovať zo štátnych peňazí.

Je iste chvályhodné, že slovenskí malí a strední podnikatelia mali v roku 2012 k dispozícii rovnakú čiastku (aj keď priamo zo štátneho rozpočtu pochádzalo len 15 % sumy a zvyšok išlo z fondov EÚ). Na druhej strane, v rámci slovenského podporného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast boli kritériá podpory nastavené odlišne: minimálna výška podpory bola stanovená na 5 000 eur, horná hranica podpory až na 50 000 eur pre jedného žiadateľa. Výška spolufinancovania sa pohybovala medzi 50 a 60 % (podľa sídla žiadateľa). Zatiaľ čo nemeckí podnikatelia sa môžu uchádzať o podporu až trikrát, slovenský program podporoval len prvú účasť.

Dnes je takmer isté, že podpora účasti malých a stredných slovenských podnikateľov sa objaví aj v niektorom z nových operačných programov na nasledujúce programové obdobie a možno polemizovať o tom, ktorý model podpory je efektívnejší. Ak však chceme nádejným podnikateľov otvoriť dvere veľtrhov, oplatí sa inšpirovať: vysoká forma spoluúčasti môže mnohých odradiť, zatiaľ čo práve sieťovanie a zdieľanie kapacít môžu byť v budúcnosti tou správnou cestou.

Akékoľvek pozitívne príklady v zahraničí nájdeme, mali by sme sa nimi inšpirovať práve teraz, v období keď rokujeme s Európskou komisiu o budúcich prioritách na najbližších sedem rokov.

Autor študuje Európske štúdiá na Universität Hamburg