Bielorusko po 19. marci – možné scenáre

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Scenáre

  • Je ťažké predpovedať, ako sa vyvinie situácia v Bielorusku, preto je potrebné pripraviť viacero scenárov pre obdobie pred aj po voľbách.
  • Pred voľbami by však EÚ (Rakúske predsedníctvo) mala vydať vyhlásenie, ktoré odsúdi kroky bieloruských úradov proti opozícii (zatýkanie, bitie, konfiškácie volebných materiálov a pod.) a najmä varuje Lukašenkov režim, že použitie sily proti pokojným demonštrantom vyvolá mimoriadne tvrdú odpoveď EÚ.
  • EÚ by mala byť pripravená prijať špecifické opatrenia, ktoré budú použité adekvátne k vývoju v krajine. O to viac, že EÚ (Rakúske predsedníctvo) pohrozila, že „prijme ďalšie reštriktívne opatrenia proti zodpovedným osobám, ak voľby neprebehnú v súlade s medzinárodnými štandardmi a v línii bieloruských záväzkov v OBSE“. Toto varovanie nemôže ostať prázdnou hrozbou.
  • EÚ má k dispozícii relatívne málo možností, pokiaľ ide o potenciálne sankcie voči Lukašenkovmu režimu. Mnohé diplomatické sankcie sú vylúčené – vzťahy Bieloruska s EÚ sú zmrazené (Dohoda o spolupráci a partnerstve nie je záväzná) a krajina nie je členom Rady Európy. EÚ tak na režim nemôže tlačiť hrozbou vylúčenia z tejto organizácie, či hrozbou obmedzenia vzájomných vzťahov. Pri malom manévrovacom priestore musí EÚ pozorne zvážiť aplikáciu partikulárnych sankcií, vrátane toho, ktoré z nich použiť v ktorej situácii. Väčšina aplikovateľných sankcií (napr. vízové obmedzenia pre predstaviteľov režimu) by mala byť použitá vo všetkých z nasledujúcich scenárov. Otázkou je rozsah ich použitia.
  • Popri negatívnych akciách proti režimu je potrebné premyslieť pozitívne kroky voči opozícii (čo je minimálne rovnako dôležité). Tieto kroky by mali byť odstupňované podľa intenzity represie úradov.
  • Ďalej je predstavených niekoľko možných scenárov zoradených podľa pravdepodobnosti. Každý z nich prichádza s potenciálnymi pozitívnymi a negatívnymi krokmi EÚ.


Plné znenie prehľadu nájdete na stránkach Batory Foundation.