Biznis robí priateľov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Dekády odmietania členstva Turecka priniesli aj svoje pozitívne výsledky – predovšetkým pre turecké hospodárstvo. V čase, keď krajiny Európskej únie bojujú s ekonomickou recesiou, obmedzujú štedré sociálne benefity a nezvládajú nápory protestujúcich v uliciach, Turecko sa chváli svojimi politickými i hospodárskymi úspechmi a pri potláčaní prípadnej nevôle svojich občanov postupuje ako postupuje.

Po krátkom prepade HDP v období 2008/2009 sa Turecko vyšvihlo do prvej ligy v hospodárskom raste a OECD mu spomedzi svojich členov predpovedá najvyšší rast HDP aj v nasledujúcich rokoch. Gréci naopak pod tlakom Európskej komisie a Medzinárodného menového fondu naháňajú a lákajú investorov zo zahraničia. Očakávajú, že do roku 2015 sa im podarí získať investície na úrovni 19 miliárd eur.

V prípade Turecka idú hlboko zakorenené antagonistické postoje stranou, a to na oboch stranách Egejského mora. Počas minulotýždňovej návštevy delegácie gréckeho rozvojového fondu HRADF, ktorý má na starosti privatizáciu majetku v hodnote asi 50 miliárd eur, grécka strana nešetrila chválou o postupe zbližovania oboch krajín, prekonávaní vzájomných predsudkov a historických nespravodlivostí. Solidaritu v poslednej dobe krajiny ukazovali najmä v časoch prírodných katastrof – zemetrasení, ktoré postihli obe územia. Podľa niektorých analytikov sa však v súčasných ekonomických podmienkach rysujú základy udržateľných dobrých susedských vzťahov, ktoré by sa mohli preniesť z biznisu aj do politiky.

Napriek nepochybnej cenovej výhodnosti ponúkaných príležitostí v oblasti infraštruktúry, stavebníctva, energetiky, dopravy, nehnuteľnostiach, bankovníctve či potravinárstve,u viacerých zahraničných investorov pretrváva skepticizmus ohľadom nevyhnutných škrtov a prorastových riešení.

Výsledky blížiacich sa jarných parlamentných volieb si dnes trúfa predpovedať len málokto.. Otázkou ostáva, či občania, ktorí sú v permanentnom proteste voči prijímaným reformám, podporia strany stojace za podmienkami dohody s EK a MMF alebo sa priklonia k radikálnym alternatívam smerujúcim k nacionalizmu či komunizmu.

Turecké firmy majú v porovnaní s tými z ostatných krajín výhody. Po skúsenostiach Bruselu s dohľadom na diaľku môže byť geografická blízkosť prospešná. V mysliach mnohých Turkov pretrváva spomienka na niekdajšiu súčasť impéria, takže záujem o rozvoj tejto oblasti môže byť úprimnejší než v prípade vzdialených dravých investorov z Ázie či Južnej Ameriky. S určitými počiatočnými obavami zo strany domácich musia počítať všetky zahraničné firmy, ktoré na trh vstúpia. Avšak prípadnými nepríjemnými reštrukturalizačnými opatreniami môžu tureckí majitelia buď len potvrdiť doterajšie nepriateľstvo v mysliach ľudí alebo úspechmi pozitívne prekvapiť aj najzarytejších odporcov.

Turecké a grécke hospodárstvo má niekoľko podobných čŕt, napríklad vysokú závislosť na dovoze ropy a plynu, ale aj veľké rezervy a zároveň možnosti pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, kde sa obe strany môžu vzájomne priučiť. Bohaté skúsenosti tureckých firiem v stavebníctve, budovaní infraštruktúry i rozvoja cestovného ruchu môžu naznačiť smer, kde majú investori spoza hraníc šancu uspieť.

V boji s čínskymi drakmi či ruskými molochmi to síce ľahké mať nebudú. Dva nedávno dohodnuté grécko-turecké obchodné kontrakty ale môžu byť sľubným počiatkom záchrannej akcie Turkov v zdevastovanej gréckej ekonomike a expanzie ich firiem na spoločnom trhu EÚ nad rámec existujúcej colnej únie.