Čas oživiť chýbajúcu českú diskusiu o EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Po politicky celkom turbulentnom roku bude nová česká politická reprezentácia – produkt predčasných októbrových volieb – čeliť neľahkým rozhodnutiam.

Pokiaľ ide o európsku politiku, nová vláda pravdepodobne vráti Českú republiku spať na európske javisko a zlepší imidž kakofonického problémového člena.

Podpis Fiškálneho kompaktu by bol v tomto smere prvým logickým krokom. Nebude však stačiť. Vláda by mala naštartovať vážnu a hlbšiu diskusiu o budúcnosti EÚ, do ktorej zapojí relevantné politické strany – vládne aj opozičné – spolu s odbornou a širšou verejnosťou.

Súčasnú vládna EÚ-stratégiu, prijatú narýchlo a bez riadnej diskusie, bude treba pravdepodobne nanovo otvoriť, ak má poskytnúť dlhšie trvajúce usmernenia pre české angažovanie sa v EÚ.

Vstup do eurozóny sa stal otázkou strategickej voľby a nedá sa zredukovať na pozitíva a negatíva prijatia spoločnej meny, čo však stále prevláda ako diskusia v českej politike a médiách. Česká politická scéna je v tejto otázke rozdelená a obskúrnosť nového hnutia ANO 2011, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou bude súčasťou novej českej vlady, asi vyjasnenie českej pozície neuľahčí.

V nasledujúcich rokoch bude hlbšia integrácia v eurozóne dominovať diskusiám v EÚ a Česká republika by mala zaujať pro-aktívnejší prístup. Česká politická reprezentácia si nemôže dovoliť ďalej predstierať, že sa jej to netýka. Otázky ako dvoj-rýchlostná Európa alebo politická únia by nemali byť tabu. V atmosfére klesajúcej dôvery k EÚ a k euru je to samozrejme výzva. Dobrou správou však je, že horlivý euroskepticizmus utrpel v parlamentných voľbách porážku.

Aké budú ďalšie body českej európskej agendy? Vnútorný trh pravdepodobne ostane jednou z priorít, hoci s ČSSD vo vláde môžeme očakávať viac dôrazu na jeho sociálnu dimenziu a agendu rastu. Štrukturálne fondy sú naďalej dôležité – v tomto ohľade si Česi budú musieť urobiť svoju domácu úlohu a konečne prijať zákon o štátnej službe. Spomenúť treba energetickú bezpečnosť a infraštruktúru, pričom tu môžeme nájsť skupinu podobne zmýšľajúcich krajín spomedzi Vyšehradskej štvorky. V oblasti zahraničnej politiky EÚ zostane na vrchole zoznamu Východné partnerstvo.

V každom prípade budú voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 dobrou príležitosťou reštartovať českú diskusiu a to nie len preto, že kvôli krátkemu obdobiu po októbrových voľbách nebudú vnímané ako referendum o vláde.

——————————–

Komentár je súčasťou projektu "The Future of the EU: Perspectives from the Visegrad Group" realizovaného EuroPolicy, o.z. a Heinrich Böll Stiftung s podporou komunitárneho programu "Európa pre občanov". David Král bude jedným z expertov na odbornom seminári organizovanom 18. novembra v Bratislave.