Celosvetové hnutie za zmenu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Rokovania sú samozrejme zdĺhavé. Dokonca ešte aj teraz je okolo záverečného dokumentu, ktorý vzíde z konferencie, viac nezhôd ako jednotných názorov. Nie je to však určujúce. Oveľa dôležitejšie je, čo sa už konferenciou v Riu dosiahlo. Podarilo sa vybudovať celosvetové hnutie za zmenu.

Rio+20 je jedným z mnohých míľnikov na dlhej ceste. Dobre známy Summit Zeme v roku 1992 zaradil trvalo udržateľný rozvoj do celosvetovej agendy. Dnes už túto dávnu požiadavku chápeme oveľa širšie s rôznymi nuansami: ako lepšie držať v rovnováhe potreby rozvoja rastúcej svetovej populácie – tak, aby všetci mohli mať úžitok z úspešného a silného ekonomického rastu, a to zároveň pri zachovaní najvzácnejších zdrojov našej planéty: pôdy, vzduchu a vody. V Riu sa stretne viac ako 100 hláv štátov a vlád s približne 25 000 účastníkmi s cieľom podrobne naplánovať našu cestu do budúcnosti. Až príliš dlho sme sa snažili našu cestu k prosperite spaľovať a spotrebovávať. Tento model však už nemôžeme ďalej používať. V Riu musíme začať vytvárať nový model pre ekonomiku 21.storočia, ktorý vyvracia mýtus, že medzi rastom a životným prostredím musí existovať výmenný obchod s nulovým súčtom. Čoraz viac chápeme, že vďaka rozumnej politike môžu vlády rozvíjať rast svojich ekonomík, zmierňovať chudobu, vytvárať riadne pracovné príležitosti a urýchľovať pokrok v spoločnosti spôsobom, ktorý rešpektuje obmedzené prírodné zdroje Zeme.

V tomto širšom zmysle verím, že proces, akým sa zmeny rozbehli, je už nezvratný. Dôkazy sú všade naokolo, priamo pred našimi očami v malých aj veľkých krajinách, chudobných aj bohatých. Barbados, Kambodža, Indonézia, Kórejská republika, Južná Afrika a ďalšie už prijali stratégie „zeleného rastu“, ktoré efektívnejšie využívajú obmedzené prírodné zdroje, vytvárajú pracovné miesta a podporujú nízkouhlíkový rozvoj. Arménsko, Egypt, Keňa, Jordánsko, Malajzia, Mexiko, Nepál, Senegal a Ukrajina zaviedli nové technológie zeleného rastu v priemysle, poľnohospodárstve aj turizme. Čína sa do roku 2020 zaviazala dodávať 16% svojej energie z obnoviteľných energetických zdrojov, pričom v rámci svojej päťročnice plánuje investovať ďalších viac ako 450 miliárd USD do recyklácie odpadu a čistých technológií.

Manažment odpadov a recyklácia v Brazílii poskytuje prácu viac ako 500 000 ľuďom, z ktorých mnohí žijú na okraji spoločnosti. India v rámci svojho nového garančného zákona o národnej zamestnanosti na vidieku začala platiť ľudí za lepšie riadenie prírodných zdrojov ako lesy a pitná voda. Kamkoľvek sa pozriete, orgány na národnej aj miestnej úrovni prijímajú princípy a opatrenia, ktoré nám spoločne môžu pomôcť vymaniť sa z perspektívy zničeného životného prostredia a rastúcej sociálnej nerovnosti a priblížiť sa smerom k novej ére vyrovnaného, trvalo udržateľného rastu, otvoreného pre všetkých.

Vlády a národné štáty nie sú v razení tejto zmeny osamotené. Viac ako 1000 lídrov korporácií zo všetkých kontinentov prednesie verejne v Riu spoločné posolstvo: doterajší spôsob nefunguje.  Mnohí z nich sú členmi projektu OSN „Global Compact“ – dobrovoľníkmi v rastúcom súkromnom sektore, ktorý chápe, že korporátna zodpovednosť znamená zároveň korporátnu trvalú udržateľnosť. Preto Nike (majster vo výrobe systémom tzv. uzavretej slučky, ktorá na najnižšiu mieru znižuje priemyselné znečistenie) zaviedla nový program nazvaný Mata no Peito, čo je portugalský hovorový výraz na „chytenie sa šance“, ktorý zároveň pomáha chrániť brazílsky lesný ekosystém. Unilever sa do roku 2020 zaviazal nájsť dodávateľov svojich surovín spomedzi trvalo udržateľných zdrojov. Kenská spoločnosť Safaricom začlenila do svojej vnútrofiremnej politiky rodovú rovnosť, aby vo firme vytvorila prostredie ústretové matkám.

Microsoft vyhlásil že bude čoskoro vyrábať bez zaťaženia uhlíkovými emisiami. Čínska spoločnosť Broad Group vyrába klimatizáciu bez potreby pripojenia k elektrickej sieti, ktorá je energeticky 200% krát efektívnejšia, pričom teraz túto výrobu rozširuje do ďalších výrobkov šetriacich energiu ako aj do trvalo udržateľných budov. Spoločnosť ToughStuff z ostrova Maurícius má v pláne do roku 2016 dotiahnuť cenovo dostupnú a spoľahlivú solárnu energiu k 33 miliónom ľudí žijúcich v Afrike a spoločnosť Future Energy Company z Abú Dhabí pracuje na zabezpečení elektrifikácie afganského vidieka a Tonga v južnom Tichomorí.

Energia bude v Riu hlavným stredobodom pozornosti. Ja to nazývam „zlatá niť“, ktorá sa tiahne až k trvalo udržateľnej budúcnosti – kľúčový hnací mechanizmus pre rozvoj, sociálnu inklúziu a ochranu životného prostredia vrátane klimatických zmien. To je zároveň aj dôvod, prečo som v roku 2011 založil novú iniciatívu nazvanú Trvalo udržateľná energia pre všetkých. Naším cieľom je zabezpečiť pre všetkých prístup k moderným energetickým službám pre jedného z piatich ľudí na svete, ktorý ich nemá; znížiť plytvanie energiou pomocou zdvojnásobenia energetickej účinnosti; a zdvojnásobiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v celosvetovej palete používaných zdrojov energie. Lídri vlád, spoločností a mimovládnych organizácií oznámia v Riu plejádu krokov na dosiahnutie týchto cieľov, od podporovania čistejších, účinnejších varičov po pomoc vládam zvyšovať potenciál geotermálnych a ďalších zdrojov obnoviteľných energií.

Iniciatíva Trvalo udržateľná energia pre všetkých je modelom partnerstva budúcnosti. Princíp je jednoduchý ale účinný: Spojené národy využívajú svoju unikátnu schopnosť zvolať všetkých významných predstaviteľov k rokovaciemu stolu, aby mohli pracovať na spoločnej veci v prospech spoločného dobra. V podstate je to presne to, o čom celé Rio+20 je. Samozrejme, že rokovania ako také sú veľmi dôležité. Dohody, ku ktorým sa zaviažeme dnes, budú tvarovať zajtrajšiu diskusiu. Rio+20 však ide ešte ďalej. Je vyjadrením živého, celosvetového hnutia za zmenu – a veľkým krokom vpred k takej budúcnosti, akú chceme.

Pan Ki-mun je generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov.