Česká desaťročnica v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Desať rokov členstva Českej republiky v EÚ sa dá hodnotiť ako relatívne úspešné. Krajina sa plne integrovala do vnútorného trhu, postupne sa naučila, ako fungujú rozhodovacie procesy v EÚ a úspešne zvládla svoje prvé predsedníctvo v Rade EÚ. Posledným krokom pred plnou integráciou ostáva prijatie spoločnej európskej meny – eura, tak ako to urobili iné krajiny, ktoré do únie vstupovali spolu s Českou republikou.

Česká republika sa nie vždy v EÚ správala ako celkom čitateľný a zodpovedný partner. Či už išlo o odklad ratifikácie Lisabonskej zmluvy, alebo odmietnutie podpísať tzv. fiškálny kompakt, tieto kroky nevedela krajina svojim partnerom dôveryhodne vysvetliť, čo malo často za následok pozíciu outsidera. Z pohľadu hospodárskych a politických záujmov, by mala Česká republika patriť do jadra EÚ a byť jedným z motorov európskej integrácie. Zostávať na okraji nie je z pohľadu záujmov Českej republiky obhájiteľné.

Pokiaľ ide o vplyv v EÚ ako taký, s výnimkou predsedníctva a niekoľkých iniciatív na poli zahraničnej politiky, krajina nepreukázala schopnosť otvárať nové témy a pretláčať svoje iniciatívy. S ohľadom na svoju veľkosť Česká republika, pochopiteľne, nikdy nebude lídrom vo všetkých oblastiach európskych politík. Napriek tomu by si mala vybrať niekoľko tém, ktoré bude pretláčať a v rámci nich prichádzať s novými iniciatívami.  Zároveň by mala dbať na podporu svojich občanov v kariérnom raste v európskych inštitúciách. Musí byť proaktívna vo vytváraní, v účasti a vo využívaní rôznych stálych alebo ad hoc záujmových koalícií, vrátane Vyšehradskej skupiny.

Českej republike tiež chýba platforma pre diskusiu a definovanie strategických záujmov v EÚ. Dlhé roky jej chýbala aj všeobecná stratégia pôsobenia v EÚ. Súčasná, prijatá v roku 2013, nedáva odpoveď na otázku, akú EÚ by Česká republika chcela a kde vidí svoje miesto v nej.

Extrémne nízka účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu, slabý záujem o Európsku občiansku iniciatívu a mnohé prieskumy verejnej mienky  ukazujú, že Česi sa o EÚ príliš nezaujímajú, nedôverujú jej a všeobecne sú voči členstvu Českej republiky v nej skeptickí.  Hlavný dôvod tohto trendu v uplynulých rokoch vyplýva z nepochopenia EÚ a nedostatku všeobecného povedomia. Vláda by preto mala obnoviť informačnú kampaň o európskych otázkach s rovnakou intenzitou, ako to robila pred vstupom do EÚ a počas prvých piatich rokov členstva.

Vladimír Bartovic je riaditeľom českého think-tanku Europeum – Inštitút pre európsku politiku, so sídlom v Prahe.

Text vychádza ako súčasť projektu EuroPolicy, n.o., podporeného Heinrich Böll Stiftung (Praha) a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Predchádza semináru "Ten Years in the EU: Visegrad Perspective and Beyond" a uvedeniu publikácie "Desať rokov v Únii: Slovenská a česká cesta."