Chorvátsko v únii – je dôvod oslavovať

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Niektorí by mohli namietať, že v období, keď musí EÚ riešiť následky finančnej a hospodárskej krízy, nie je správny čas na oslavy.

Treba však vidieť širšie súvislosti. Vstup Chorvátska do EÚ bude ďalším medzníkom v dokončovaní projektu budovania EÚ. Je novým dôkazom toho, že politika v oblasti rozšírenia je schopná prinášať zmeny. Opäť to potvrdzuje, že perspektíva európskej integrácie je naďalej otvorená pre všetky krajiny uchádzajúce sa o členstvo, ktoré preukážu dostatočnú vôľu zavádzať politické a hospodárske reformy a dodržiavajú európske hodnoty, ako sú zásada právneho štátu, zásady demokracie a ľudské práva.

Pristúpenie Chorvátska k EÚ prispeje k posilneniu stability v nestálom regióne, ktorý priamo susedí s EÚ. Súčasne sa tak rozšíri vnútorný trh EÚ a otvoria sa nové príležitosti pre podniky a zákazníkov.

Rozšírenie nie je príčinou našich súčasných problémov. Naopak, je súčasťou riešenia. Rozšíri vnútorný trh, ponúkne možnosti obchodovania, investovania a finančných tokov, vďaka čomu firmy v EÚ a v pristupujúcich krajinách dostanú nové príležitosti. Napríklad: Za menej ako 10 rokov, ktoré predchádzali rozšíreniu v rokoch 2004 a 2007, sa objem obchodov medzi starými a novými členskými štátmi takmer strojnásobil. Ešte lepším príkladom je päťnásobné zvýšenie objemu obchodov medzi novými členskými štátmi.

Rozšírenie je základným prvkom Európy: súčasná podoba Európskej únie je výsledkom postupných vĺn rozširovania. Tento spoločný demokratický projekt slúžil spočiatku na dosiahnutie mieru a stability v Európe. Pre krajiny, ktoré sa uchádzajú o vstup do EÚ, je vyhliadka na rozšírenie silnou motiváciou na vykonávanie reforiem v kľúčových oblastiach, akými sú zásada právneho štátu, základné práva a slobody.

Pristúpenie Chorvátska je novým dôkazom toho, že politika rozšírovania je schopná prinášať zmeny. Krajina, ktorá sa pred dvomi desaťročiami ešte zmietala v konflikte, je v súčasnosti stabilnou demokraciou, ktorá je schopná plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v Európskej únii a dodržiavať jej normy. Niet pochýb o tom, že krajina musela podstúpiť doteraz najprísnejší proces pristúpenia, aby sa zaručilo, že bude v čase pristúpenia k Európskej únii pripravená.

Keďže sme sa poučili z predchádzajúcich rozšírení, nezameriavali sme sa iba na to, či boli právne predpisy prijaté, ale aj na ich vykonávanie a dosiahnuté výsledky.  Osobitný dôraz sme kládli na základné hodnoty EÚ, ako sú základné práva a zásada právneho štátu. Dokonca aj po uzavretí rokovaní sme vykonávali podrobné monitorovanie, aby sa zabezpečilo, že do vstupu Chorvátska do EÚ budú splnené všetky povinnosti. 

Chorvátsko je terazpripravené na to, aby sa zaradilo medzi ostatné krajiny Európskej únie, čím sa vytvorí jednotná a silnejšia Európa. Dynamická únia, ktorej úspech si všetci želáme. Tak vitaj, Chorvátsko!

Autor je eurokomisárom zodpovedným za oblasť rozširovania EÚ a susedskej politiky.