Čierna Hora: A teraz naozaj

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

transitions online, tol

 

Vyhlásenie o vystúpení Čiernej Hory zo štátneho zväzku so Srbskom je dnes skutočnosťou.

Od májového referenda o nezávislosti, schválenia jeho výsledku parlamentom a následného uznania mnohými národmi sa Čierna Hora vyprofilovala ako najnovší štát Európy, ktorý dúfa v získanie členstva v Európskej únii. Domnienka, že nezávislá Čierna Hora bude na ceste k európskej integrácii postupovať rýchlejšie, je však v rozpore so zisteniami najnovšej správy Freedom House o úrovni demokracie v krajine. Nezávislá Čierna Hora má problémy s vládnutím, ktoré ďaleko predčia jej bývalú nefunkčnú úniu so Srbskom.

Freedom House už po tretí rok vydáva publikáciu Národy v transformácii (Nations in Transit), ktorá monitoruje demokratické štandardy v Čiernej Hore ako takej a vo vzťahu k jej únii so Srbskom. Za predpokladu, že väčšinu každodenných inštitucionálnych funkcií vykonávala dlhé roky Podgorica, aktuálne vydanie štúdie Národy v transformácii 2006 sa zameriava na to, ako sa Čiernej Hore v roku 2005 darilo napĺňať demokratické štandardy v súlade s medzinárodnými demokratickými a ľudskými právami. Zistenia správy sú šokujúce.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na portáli Transitions Online 13. júla 2006.