Demokratizácia, europeizácia a regionalizácia za EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

European Integration online Papers EIoP

 

Podporou priaznivého režimu ceznárodnej regionálnej spolupráce dokážu obe strany efektívne riešiť problémy ako vzájomná bezpečnosť, politické, ekonomické a environmentálne výzvy, nelegálna migrácia, pašovanie drog či ľudí, a podobne. Čo je potrebné pre úspešný rozvoj takejto spolupráce v Eurázijskom regióne? Ktoré faktory sú kľúčové pre rozvoj regionálnej spolupráce, je to „inklúzia“, alebo „exklúzia“ regiónov zo spolupráce s európskymi susedmi? Je to geopolitická poloha regiónov, ktorá robí spoluprácu pravdepodobnejšou, alebo úspešnosť procesu ovplyvňuj iné faktory? Ako môžu procesu pomôcť, či ho skomplikovať, regulačné a administratívne nástroje centrálnej vlády?

V hľadaní odpovedí na tieto otázky sa štúdia pokúša re-konceptualizovať teórie integrácie, europeizácie a regionalizmu. Následne sa zaoberá úlohou etnicity, ekonomického rozvoja, geopolitických faktorov vo vytváraní i rozvoji ceznárodnej regionálnej spolupráce. Skúma tiež dôležitosť „faktorov domácej politiky“ (reforiem vo federálnej vláde) pri rozvoji spolupráce.


Celý článok nájdete v anglickom jazyku na webstránke European Integration online Papers.