Dialóg kontra polarizácia

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Prejav českého premiéra Petra Nečasa na konferencii EU-Washington Forum 2011 zaujal vymedzením zmyslu ďalšej spolupráce medzi EÚ a USA v 21. storočí. Jeho vízia je -v kontexte súčasnej českej zahraničnej politiky už tradične- založená na zdôrazňovaní spoločných transatlantických hodnot a nutnosti ich obrany. Otázkou zostáva, či stupeň ich ohrozenia v súčasnosti je porovnateľný s tým, ako boli napádané v minulosti a či Dialóg nie je užitočnejší ako polarizácia.

Ustrednou témou konferencie EU-Washington Forum 2011 bola arabská jar, ďalší vývin v krajinách, ktoré prešli demokratizáčným procesom ako aj vplyv povstaní na vzťahy EÚ  a USA.

V tejto súvislosti zaujal prejav českého premiéra Petra Nečasa, ktorý vidí transatlantickú alianciu ako “najúspešnejšiu a najprínosnejšiu” formu spolupráce v novodobej histórii. Nečas dôvodí úspechmi v boji proti nacizmu počas druhej svetovej vojny, kde transatlantická spolupráca porazila tretiu ríšu, potom v studenej vojne zas priniesla slobodu krajinám trpiacim sovietskou agresiou. Český premier si vo svojom prejave kládol otázku, či má táto spolupráca zmysel aj v súčasnom svete, po udalostiach arabskej jari.

Nečas 21. storočie poníma ako dobu, keď hegemónmi svetového vývoja nebudú už iba krajiny, ktoré by sa dali charakterizovať ako liberálne demokracie. Ako príklad konkrétne uviedol Čínu. Zdôraznil pritom, že pod týmto uhlom pohľadu nadobúda transatlantická aliancia medzi EÚ a USA nový zmysel ako spolupráca krajín, ktoré vyznávajú rovnaké ideály právneho štátu, liberálnej demokracie a slobody slova a vierovyznania.. “V tomto ohľade sme viac ako bratia- sme dvojičky,“ zdôraznil český premier Petr Nečas.

Táto veta sa dá vnímať aj ako narážka na teroristický útok z roku 2001, ako pripomenutie zraniteľnosti USA. Zdôrazňovanie spoločných nepriateľov v minulosti a ich hľadanie v súčasnosti však nemusí byť tou najefektívnejšou cestou transatlantickej aliancie. V jednom a tom istom prejave vymenovať ako úspech transatlantickej spolupráce porážku fašizmu a komunizmu a zároveň ako jeden z dôvodov obnovenia uviesť de facto nutnosť spojenectva proti Číne a “hodiť” do toho Dvojičky- to je trošku výbušná zmes. Jej efektívnosť je však viac než otázna.

Na jednej strane súčasná Čína nie je porovnateľná s fašistickým Nemeckom a ani so stalinistickým Sovietskym Zväzom. Rozdielnosť hodnotových priorít v politike nemusí byť ešte dôvodom ohrozenia Západu. Násilná polarizácia je zbytočná, v tejto fáze je oveľa efektívnejší dialóg. A to hlavne v dobe, keď už nielen USA, ale aj EU potrebujú aktívnu pomoc Číny k prekonaniu svojich ekonomických problémov. 

Autorka je redaktorkou World Business Press Online vo Washingtone.