E-mobilita – trpezlivosť ruže prináša

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V roku 2010 spotrebitelia z EÚ zaplatili za dovoz ropy 210 miliárd eur. Podľa odhadov Medzinárodnej energetickej agentúry(IEA)  by tohtoročný účet mohol prekročiť 400 miliárd eur, z dôvodu nárastu ceny ropy a poklesu hodnoty eura voči doláru. Európska komisia v septembri 2012 upozornila, že vzhľadom na to, že naša doprava až z 95 % závisí na fosílnych palivách, pri neriešení tejto otázky môže dôjsť k zníženiu mobility občanov a vyššie náklady za prepravu tovarov budú mať vážne dôsledky pre celkovú konkurencieschopnosť európskej ekonomiky.

Vzhľadom na dostupnosť energetickej infraštruktúry a ľahšiu možnosť vybudovať ďalšie podporné služby poskytujú mestá najlepšie podmienky pre rozvoj elektromobility. Predstavitelia miest sa síce snažia vodičom áut vykresliť výhody MHD a ekológovia nedajú dopustiť na pohon vlastných nôh, vzhľadom na prelínanie pohodlnosti, individualizmu a oceňovania súkromného majetku, si osobné autá, hoc ekologickejšie, pravdepodobne udržia pevné miesto na cestách aj v budúcnosti.

Funkčné schémy

Viaceré magistráty i národné vlády nielen v Európe berú e-mobilitu ako novú príležitosť. Vytvárajú rôzne podporné schémy, či už ide o dotovanie nákupu elektromobilov, ktoré uplatňuje napríklad Británia, Francúzsko, Španielsko, Rumunsko alebo Nórsko, rôzne daňové úľavy (Dánsko či Grécko) alebo verejnú výstavbu nabíjacej infraštruktúry a jej stále rozšírené bezplatné používanie, ktoré sa uplatňuje aj na Slovensku.

V máji vydala IEA prehľad úspešných prístupov k elektromobilite v 16 mestách po celom svete a poukázala na to, že uvedení priekopníci majú v rodiacom sa segmente elektromobilov 30-percentný podiel.

Poradenská firma Frost & Sullivan vo svojej analýze z mája 2011 predpovedá, že trh s e-mobilmi naberie v Európe rýchly spád. Zatiaľ čo v roku 2010 bolo v Európe menej ako 10.000 verejných nabíjacích staníc, do roku 2017 by sa ich počet mohol priblížiť 2 miliónom.

štúdii zameranej na perspektívy predaja elektromobilov v strednej a východnej Európe, ktorú spoločnosť vydala v júni tohto roku, zase analytici uvádzajú, že v tomto regióne s populáciou cez 100 miliónov ľudí a stabilným makroekonomickým prostredím, ich predaj prekročí do roku 2017 hranicu 60.000 kusov a bude ďalej rásť, čo prinesie príležitosti pre súčasných i nových hráčov v oblasti elektromobility. Vďaka silnej automobilovej výrobe by z toho Slovensko tiež mohlo vyťažiť.

Inovatívne riešenia

Pri zavádzaní elektromobilov do praxe sa neustále objavujú nové otázniky, limity a prekážky, z ktorých sa ako najsilnejšie javia nedostatočná nabíjacia infraštruktúra, nižší dojazd áut, vysoké výrobné náklady a teda aj vyššia nákupná cena modelov.

Podobne ako u iných prevratných technológií, ako je počítač či mobilný telefón, aj v tomto prípade sa ale zdá, že ide skôr o nové podnety pre inovatívne riešenia. Príkladom je otázka nehlučnosti elektromobilov.

Hoci je ich tichá jazda vítaným faktorom v cestnej premávke, ťažšia identifikácia prichádzajúceho vozidla znamená vyššie riziko pre chodcov alebo nevidomých. Inžinieri túto prekážku prekonávajú inštaláciou generátora zvukov, ktoré sú však stále tichšie ako konvenčný motor.

Predovšetkým energetické spoločnosti sa vrhli do výstavby nabíjacích staníc. Napokon odber elektriny v rámci dopravy im zaistí nové príjmy. Už dnes je možné autá nabiť nielen počas noci, kedy zaparkované auto môže energiu načerpať pomaly a priamo z domácej zásuvky, ale existuje aj rýchlonabíjanie (do 20 minút) či dokonca bezdrôtová indukčná forma. Na Slovensku, kde je najmä na sídliskách rozšírené ne-garážové parkovanie, sa budú musieť zaviesť ďalšie vyspelé riešenia, ktoré rozlíšia súbežné nabíjanie viacerých áut.

Automobilky sa sústreďujú na znižovanie nákladov výroby a zvyšovanie kapacity batérií. Medzníkom v hľadaní spôsobov dlhšieho dojazdu môže byť tzv. swapping systém, teda jednoduchá výmena celého batériového boxu využiteľná napr. v taxíkoch alebo u firiem distribuujúcich tovar, alebo plug-in hybridy, ktoré kombinujú elektromotor so zážihovým motorom. Pri rozšírení sériovej produkcie elektromobilov dôjde k úsporám z rozsahu, čo povedie k zníženiu nákupných cien dnes skôr pilotných modelov áut.

Zelený otáznik

Ekológovia kritizujú najmä to, že elektrina využívaná v elektromobiloch nepochádza len z obnoviteľných zdrojov. Odborníci sa vo svojich záveroch ohľadom úspor emisií získaných e-mobilitou rozchádzajú.

Napríklad vedci z Nórskej vedeckej a technologickej univerzity (NTNU) vo svojej novej analýze environmentálnych dopadov, kedy brali do úvahy celý životný cyklus elektromobilov od výroby po likvidáciu, došli k záveru, že ovzdušie znečisťujú viac ako autá so spaľovacím motorom. Za problematickú považujú najmä vyššiu energetickú náročnosť výroby a viac toxického odpadu. Podporu elektromobility tam, kde elektrina pochádza z uhlia označili za kontraproduktívnu. V Európe však vzhľadom na smerovanie výroby elektriny k nízkoemisným zdrojoom klimatické výhody elektromobilov v porovnaní s fosílnym pohonom prevážia.

Závery spomínanej štúdie veľmi rýchlo spochybnili ďalší odborníci, ktorí upozornili na financovanie univerzity domácim ropným priemyslom. Zároveň poukázali na závery analýzy amerického združenia vedcov UCS, ktoré hovoria, že elektrické vozidlá produkujú menej emisií skleníkových plynov než nové autá na benzín aj v prípade, že využívajú elektrinu z uhlia a pri výrobe elektromobilu vzniklo dvojnásobné množstvo emisií.

Aktéri podieľajúci sa na rozvoji e-mobility postupne reagujú na identifikované slabiny a zároveň poukazujú na jej ďalší potenciál. Stále drahé elektromobily je napríklad možné si požičať či prenajať. V Japonsku, kde sa po odstavení jadrových elektrární museli popasovať s nedostatkom elektriny v čase špičiek, zase testujú technológiu vehicle-to-home, kedy e-mobily nielen skladujú prebytok vyrobenej elektriny, ale ňou zásobujú domácnosť a sieť.