Európska občianska iniciatíva potrebuje marketing

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Za snahu o zníženie demokratického deficitu v Európskej únii môžeme považovať nariadenie o Európskej iniciatíve občanov (211/2011). 

Vďaka nemu a Lisabonskej zmluve môžu občania od 1. apríla 2012 svoje požiadavky na zmenu legislatívy tlmočiť Európskej komisii. Sú však podmienky európskej občianskej iniciatívy nastavené tak, aby sa dalo hovoriť o posilnení demokratického základu Európskej únie?

Organizovať občiansku iniciatívu môže každý občan, ktorý dosiahol zákonom stanovený vek, na základe ktorého môže voliť do Európskeho parlamentu. Návrh musí podporiť minimálne milión občanov v rámci EÚ z minimálne 7 členských štátov.

V prvom rade je však nutné  vytvoriť výbor zo 7 ľudí, ktorí musia byť zo 7 rôznych krajín. Má to podnietiť otváranie celoeurópskych tém. 

Nájsť 7 ľudí zo 7 rôznych štátov Európskej únie, ktorí by zdieľali podobné myšlienky a názory je však značne komplikované a finančne náročné. Ako príklad môžeme uviesť občiansku iniciatívu s názvom “Fraternité 2020”, ktorú nepodporilo dostatočné množstvo občanov.

Aj napriek tomu bolo od roku 2012 podaných 43 žiadostí o registráciu občianskych iniciatív. Z nich 17 Európska komisia zamietla, z dôvodu nesúladu s nariadením.

V súčasnosti sa Európska komisia zaoberá prvou iniciatívou, ktorá splnila všetky atribúty. Jej názov je “Právo na vodu” a chce zabezpečiť prístup k pitnej vode všetkým obyvateľom.  

Osobne som pri občianskej iniciatíve “Fraternité 2020” pomáhal. Jej cieľom bola podpora študentskej mobility v rámci Európskej únie a navýšenie rozpočtu na vzdelávanie z 1,2 % na 3 %. V rámci tohto projektu sa vyzbieralo približne 70 000 podpisov (na Slovensku to bolo okolo 1000). Veľmi ma teší, že táto iniciatíva prišla hlavne od mladých ľudí, ktorí sa zapájajú aj do európskej politiky a bola prvá.

Je však nutné si uvedomiť, že občianska iniciatíva je proces, pri ktorom je nevyhnutná spolupráca s organizáciami, takzvanými stakeholdermi, a práve pri Fraternité sme nedostali dostatočnú podporu od veľkých organizácií, ktoré sa venujú vzdelávaniu na európskej alebo na národnej úrovni.

Tiež by som chcel pripomenúť, že pri európskej občianskej iniciatíve je veľmi dôležitý marketing. Ak nemáte v tíme profesionálov alebo dostatočne veľa financií, tak je naozaj ťažké osloviť milión ľudí.

Za poslednú nevýhodu považujem, že ľudia stále neveria zberu petícií cez moderné komunikačné technológie. Boja sa uviesť svoje osobné údaje do online systému, napriek tomu, že ho pripravila Európska komisia.

Pri zbieraní podpisov narážajú organizátori občianskej iniciatívy aj na prekážky vo forme nejednotných požiadaviek na uvádzanie osobných údajov signatárov. V niektorých štátoch sa vyžaduje číslo dokladu totožnosti, v iných nie. Ak majú byť cez iniciatívy otvárané celoeurópske témy, možno by bolo vhodné tieto požiadavky. Je zbytočné v niektorých štátoch vyžadovať určité informácie a v iných zase nie.

Aj po splnení všetkých spomínaných náležitostí občianska iniciatíva nakoniec nemusí byť prijatá. Komisia nemá legislatívne stanovenú povinnosť na ňu reagovať pozitívne. Napriek problémom počas prvých 2 rokov jej fungovania, ktoré je možné do budúcna prekonať, zostáva pre občanov skvelým nástrojom.

Autor je generálny sekretár Európskej Demokratickej Strany na Slovensku.