Európska únia a Rumunsko: konsolidácia zaostalosti?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

open democracy

 

Autor píše, že potreba rumunskej podpory v Kosovskom konflikte v roku 1999 spustila kroky členských krajín smerom k ponuke členstva v EÚ Rumunsku. A to aj napriek tomu, že pred ôsmimi rokmi bola krajina v Bruseli hodnotená ako „beznádejný prípad“ bez akýchkoľvek šancí na vstup. Autor je presvedčený, že tento postup sa presadil najmä vďaka európskym ľavičiarom (vrátane ex-komisára pre rozširovanie, Güntera Verheugena), ktorí súcítili so Sociálno-demokratickou stranou Rumunska (PDS) a európskym firmám, ktoré sa nevedeli dočkať nových trhov.

Gallagher zdôrazňuje výnimočnosť rumunského prípadu, pretože táto krajina zaznamenala viac rokov pretrvávajúceho ekonomického oslabovania po roku 1989 než ktorákoľvek iná. V politickom systéme Rumunska navyše naďalej dominuje PDS (Sociálno-demokratická strana), ktorá je dedičstvom komunizmu a „sieťou businessmanov, ktorí kážu ľavicovú ideológiu, zatiaľ čo si pre seba systematicky hromadia najžiadanejšie ovocie ekonomiky”.

Autor pokračuje ostrou kritikou politiky rozširovania Únie v tomto regióne: „Drobnohľad nad tým, aby sa v čo možno najväčšom množstve konzumovali lieky licencované Medzinárodným menovým fondom, zatiaľ čo na skutočnú demokraciu si zatiaľ môžu všetci počkať, viedli k tomu, že sa na politickej scéne objavili lídri, ktorí sa za priateľov zdanlivých západných hodnôt rozhodne nepovažujú, pretože vidia i s nimi spojené dvojité štandardy.” Ako príklad autor uvádza bývalého rumunského ministerského predsedu Adriana Nastaseho, ktorý s EÚ vyjednával štyri roky.

Článok prichádza k záveru, že zo vstupu Rumunska do EÚ bude mať reálny úžitok len veľmi malá skupina elít a zahraničných investorov, čo napokon povedie k akejsi „konsolidácii zaostalosti“ v krajine. Za jediné nepopierateľné pozitívum považuje autor fakt, že obyčajný občania získajú právo emigrovať – „čo milióny z nich určite aj urobia.“


Opendemocracy.net: The European Union and Romania: consolidating backwardness? (EN)