Je stredná Európa časovanou bombou?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

transitions online, tol

 

Jiří Pehe je politickým analytikom, ktorý pôsobil ako poradca bývalého českého prezidenta Václava Havla.

V úvode svojho článku Pehe uvádza, že najnovší politický vývoj v niektorých nových členských krajinách, medzi ktoré patrí Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Slovensko, vyvolal obavy, že by sa tento región mohol stať zdrojom pretrvávajúcej politickej nestability v EÚ. Podľa neho by sa buď dalo predpokladať, že tieto krajiny boli do EÚ prijaté príliš skoro, alebo že sú reakcie ich občanov výlučne produktom radikálnych politických a ekonomických reforiem, ktorými za posledné roky ich krajiny prešli.

Autor je presvedčený, že pred vstupom do EÚ „existovala všeobecná zhoda, čo sa týka potreby potlačiť akékoľvek väčšie vnútorné rozpory a frustrácie s cieľom dosiahnuť členstvo.“ Po vstupe však „pokrývka z tlakového hrnca odletela“. Pehe poukazuje na paradox, že „kandidátsky status slúžil ako oveľa silnejší disciplinujúci faktor než samotné členstvo.”

Autor zisťuje, že radikálne inštitucionálne zmeny „sa nestretli s rovnako rýchlou transformáciou postojov spoločnosti.” Na záver však konštatuje, že tento vývoj nepredstavuje zásadnú hrozbu pre ekonomickú a politickú stabilitu spomínaných krajín. Práve naopak, predpokladá, že tieto deficity budú v dlhodobom horizonte odstránené a dnešná generácia politikov s koreňmi v komunistickej minulosti bude postupne nahradená novou, ktorá vyrastala v slobodnej spoločnosti.

Záverom štúdie je, že obavy, že by sa stredná Európa stala zdrojom nestability celého kontinentu, sú neopodstatnené.


Transitions Online: Is Central Europe a Basket Case?