Koniec ilúzií na východe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

café babel

 

Jacques Rupnik, hlavný analytik Centra pre medzinárodné štúdie v Paríži a expert na strednú Európu hodnotí výsledky rozšírenia EÚ z roku 2004 ako „ráno po dlhej noci”. Samozrejme, dva roky po vstupe východná Európa zaplatila vysokú cenu za svoj ekonomický rozmach, sprevádzaný zvýšením cien za bývanie a dopravu, rozpadom verejného zdravotníctva, zvýšením úrovne nezamestnanosti (v Poľsku na 20%), neistotou na pracovnom trhu, prehĺbením nerovností a nárastom nelegálneho tzv. čiernej práce. Prechod na trhovú ekonomiku bol veľmi bolestivý.

Je ľahké chápať tých, ktorí tvrdia, že „predtým sa mali lepšie”. „Prečo je mi ľúto za komunizmom? Pretože vzdelanie bolo zadarmo, práca bola istá a naši zamestnávatelia s nami nezaobchádzali ako s otrokmi,“ hovorí 50-ročná Uršula z Poľska. Rupnik potvrdzuje, že „bezpochyby existuje nostalgia za časmi spred roka 1989 – viac ako 20% Čechov tvrdí, že by volili Komunistickú stranu. To sa však vzťahuje iba na staršiu generáciu, ktorá poberá nízke dôchodky, a na odvetvia ako baníctvo, ktoré najviac postihol šok z transformácie.“ Poľský historik Marcin Kula predostiera ešte pesimistickejšiu víziu: „Ľudia sú sklamaní Európou a vnímajú svoje predrevolučné životy cez ružové okuliare”.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na portáli Café Babel v máji 2006.