Kontrola “skrytej” integrácie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Podpis zmluvy o Európskom hospodárskom spoločenstve, 1957

Zmena zmlúv EÚ momentálne nie je vo výhľade. To ale ešte neznamená, že integrácia v EÚ stagnuje. Výskumy ukazujú, že napreduje skôr nenápadným spôsobom.

Formálne prehlbovanie integrácie musí byť vždy zaštítené súhlasom členských krajín EÚ. Tento princíp sa nazýva „pán a správca“ (principal-agend model), kedy národné štáty (pán) prenášajú kompetencie na nadnárodnú úroveň (správca).

Niekedy však dochádza k tzv. skrytej integrácii, ku ktorej členské štáty výslovný súhlas dať nemusia (čo ale neznamená, že si nie sú vedomé, že k nej dochádza).

Príkladom môžu byť široké obchodné dohody EÚ, kde Európska komisia vyjednáva o regulačných otázkach, kde rozloženie právomocí nie je vždy jednoznačné, alebo úloha Európskej centrálnej banky počas eurokrízy.

Takýto vývoj môže spôsobiť určité politické riziká a celkovú stratu nadnárodnej, v našom prípade legitimity EÚ. Presun kompetencií na nadnárodné organizácie je totiž spravidla prevádzaný kontrolnými mechanizmami, ktoré chránia národné záujmy. Pokiaľ ale dochádza k neformálnej integrácii, oficiálne kontrolné mechanizmy nevznikajú.

Hoci tu v takom prípade riziko straty legitimity je, nemalo by sa dramatizovať.

Existujú alternatívne metódy, ako takúto kontrolu zabezpečiť. Jedným z nich je posilnenie dohľadu nad takýmito procesmi. Vysoká úroveň týchto neformálnych kontrolných mechanizmov dokonca môže mať niekedy za následok ústup od pôvodne skrytej integrácie.

Napriek tomu to automaticky neznamená, že by tým legitimita EÚ výrazne narastala. Zásadné je, aby boli tieto neformálne kontrolné mechanizmy účinné. Existuje niekoľko príčin, prečo ich efektivita pokrivkáva a teda prečo ich samotná existencia automaticky nezmierňuje negatívne reakcie verejnosti na EÚ v jej členských štátoch.

Takáto neefektivita môže byť spôsobená napríklad tým, že politici skrytú integráciu ticho podporujú, pričom si nastavia výhodné kontrolné mechanizmy, ktoré môžu jednoducho obchádzať. Pokiaľ sa rokuje o citlivých témach je pre nich ľahké následne vinu zvaliť na nadnárodnú úroveň. Či je tento princíp legitímny alebo nie záleží len na uhle pohľadu.

Ďalšou príčinou neefektivity môže byť fakt, že sa skrytá integrácia objaví nečakane, preto sa kontrolné mechanizmy zavedú príliš rýchlo a sú príliš pružné.

Tretia príčina je niekedy ich nízka kvalita.

 

Celú analýzu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.

EVROPSKE_HODNOTY_120x88