Má vstup Rumunska a Bulharska vôbec význam?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

europeum

 

Politické kruhy v Európe dychtivo očakávali verdikt Európskej komisie, či sú Bulharsko a Rumunsko pripravené na vstup do EÚ 1. januára 2007. Očakávalo sa, že Komisia sa definitívne neodporučí vstup oboch balkánskych krajín na budúci rok s tvrdením, že pred vydaním konečného rozhodnutia je potrebné dosiahnuť výraznejší pokrok. Najväčšie vrásky Komisii spôsobuje oblasť Spravodlivosti a vnútra – najmä to, že obe krajiny by museli vykázať väčší pokrok v boji s rozbujnenou korupciou, organizovaným zločinom a zreorganizovať svoje systémy súdnictva.

Rozhodnutie Komisie odložiť vydanie konečného odporúčania pre členské štáty na jeseň 2006 ďalšej hodnotiacej správy na október je pochopiteľné. Komisia zdôraznila, že už povedala svoje áno už v tejto fáze, väčšia časť vplyvu, ktorý EÚ má na reformný pokrok v oboch krajinách, by sa stratila. Navrhnutie odloženia vstupu by však malo takmer ten istý účinok – pretože vstup by mohol byť odložený iba o rok. Odloženie definitívneho rozhodnutia o dátume vstupu má však významný dopad na národné parlamenty. Nie je bezvýznamné, že prístupovú zmluvu Bulharska a Rumunska doteraz ratifikovalo iba 15 členských krajín. Nemecký Bundestag vyslal jasný signál, že počká na odporúčanie Komisie, ktoré bolo teraz odsunuté, a to môže ešte viac spomaliť proces ratifikácie. Vynára sa otázka, aké dopady na EÚ, Bulharsko a Rumunsko bude mať vstup v roku 2007 a aké jeho odloženie o rok.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na portáli Europeum v máji 2006.