Medzi kladivom a nákovou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hlavnou úlohou stretnutia je schváliť tzv. fiškálnu dohodu. Zdá sa, že otvorená ostáva už len posledná veľká otázka (udelenie pozorovateľského statusu novým členským krajinám), a aj tá sa týka viac politiky, než obsahu zmluvy. Británia sa nakoniec rozhodla pre konštruktívny postup. Dosiahnutie dohody je teda vysoko pravdepodobné.

Únia tak získa novú zmluvu, ktorá je podľa mnohých hlasov (napr. tu: Wolfgang Munchau z FT) v lepšom prípade zbytočná. Krízu menovej únie nevyrieši, nezastaví ani jej šírenie. Prísne šetrenie, drastické rozpočtové škrty, bez dodatočných zdrojov na naštartovanie hospodárskeho rastu, dnes periféria eurozóny naozaj potrebuje. Ale buďme optimisti. Naozaj veľmi veľkí optimisti. Fiškálna dohoda, by mohla vytvoriť priestor na aktívne angažovanie Európskej centrálnej banky v pomoci periférnym krajinám. Alebo umožniť nemeckej vláde, aby súhlasila s vytvorením eurobondov, či inou formou spoločného znášania rizika.

Naozaj? Možné (netvrdím, že pravdepodobné) by to bolo v prípade, ak je nemecká politika posledných dvoch rokov realizáciou nejakého „veľkého plánu“. Najprv zdisciplinovať vlády na periférii. Potom zaviesť prísne spoločné rozpočtové pravidlá a čo najviac automatické sankcie. Následne vytvoriť priestor pre integráciu v ďalších hospodárskych politikách (napr. daňovej). A nakoniec, ale až úplne nakoniec, súhlasiť s posilnením transferov do periférie eurozóny. A tak, krok po kroku, máme na svete fiškálny federalizmus, transferovú úniu, Spojené štáty európske, či akokoľvek to chcete nazvať.

Lenže… lenže možná je aj iná interpretácia. Nemecká kancelárka je už od prepuknutia krízy pod dvojitým tlakom. Uvedomuje si širšiu zodpovednosť za osud Európy – žiaden integračný projekt sa nezaobíde bez Nemecka. Politicky, ani ekonomicky. Dezintegrácia, začínajúca rozpadom spoločnej meny, by mala tragické dôsledky. Pre Nemecko zvlášť.

Z druhej strany je tlačená logikou vnútornej politiky. Diskusiu o príčinách krízy v Nemecku plne ovládla predstava o „lenivých Južanoch“ (a Angela Merkel v tom nie je úplne bez viny). Požičiavanie „poctivo zarobených nemeckých peňazí“ nie je vôbec populárne. Merkelovej líderstvo malo od začiatku v konzervatívnom tábore mnoho odporcov. Dnes, keď sa špekuluje o odštiepení „euroskeptického“ krídla, sa pohybuje na tenkom ľade. Okrem toho, menší koaličný partner, liberálna FDP, sa pohybuje na pokraji politického vyhynutia. Nad hranicu zvoliteľnosti sa snaží dostať pritvrdzovaním protieurópskej rétoriky. Snaha zavďačiť sa vnútornej opozícii ju potom vedie k podobným návrhom, aký odznel – a bol Gréckom zásadne odmietnutý – cez víkend: aby bolo poskytnutie druhej gréckej pôžičky podmienené menovaním európskeho úradníka, ktorý by vláde v Aténach schvaľoval každý rozpočtový výdavok.

V niektorých zásadných európskych otázkach by sa síce kancelárka mohla oprieť o sociálnych demokratov a zelených, ale to by znamenalo, že si kríza v eurozóne vyžiadala pád ďalšej vlády.

Kľučkovaním medzi nákovou a kladivom sa robia zásadné rozhodnutia naozaj ťažko.