Meniace sa slobody – od nezákonnej tlače po internetové revolúcie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Jeho oči plné nádeje a nadšenia na mňa silno zapôsobili. Vyvolal vo mne pôsobivé spomienky z mojej vlastnej krajiny, Poľska, spred 22 rokov, keď sme tiež bojovali za našu slobodu.

Toto stretnutie ma opätovne upevnilo v presvedčení, že sme všetci rovnakí, bez ohľadu na to, či človek pochádza z Líbye, Poľska alebo akékoľvek iného kúta sveta. Všade na svete chcú ľudia žiť v demokracii a mať možnosť vziať osud svojej krajiny do vlastných rúk a zabezpečiť stabilnú budúcnosť pre svoje deti.

V Európskej únii považujeme slobodu za prirodzené právo, za niečo, čo nám prináleží, zatiaľ čo iným ľuďom, často neďaleko od nás, bola odobraná.

Počas mojej návštevy Líbye som často myslel na utrpenie Ahmada as-Sanúsího, líbyjského väzňa svedomia, ktorý si odpykáva najdlhší trest. V líbyjských väzniciach strávil viac ako 30 rokov a platí vysokú cenu za to, že sa pokúsil o zvrhnutie Kaddáfího režimu.

Pri pomyslení na to, čím tento odvážny muž musel za svoje presvedčenie prejsť, som cítil pokoru a rešpekt. Zároveň som bol hrdý na to, že Európsky parlament práve ocenil jeho osobnú obeť tým, že mu udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2011. Tohtoročnú cenu, ktorá bola udelená v súvislosti s arabskou jarou, dostali spolu s ním ďalší štyria laureáti symbolizujúci všetku tú odvahu, boj a obeť tých, ktorí bojujú za dôstojnosť a slobodu, ale aj zodpovednú vládu dbajúcu o potreby radového občana.

Túto cenu, pomenovanú na počesť významného sovietskeho politického disidenta Andreja Sacharova, každoročne udeľuje Európsky parlament od roku 1988 jednotlivcom alebo organizáciám, ktoré významne prispieva k boju za ľudské práva a demokraciu. Je to najlepší spôsob, ako môžeme napomôcť hrdinský boj týchto ľudí a poskytnúť im podporu.

Európsky parlament sa domnieva, že medzi základné práva patrí nielen právo na život a telesnú nedotknuteľnosť, ale aj sloboda prejavu a sloboda tlače. Tieto dve posledné slobody sú základné ukazovatele pri hodnotení miery otvorenosti a demokratizácie spoločnosti.

Pred 30 rokmi v Poľsku sme ukrytí v chladných, tmavých pivniciach tajne vydávali protivládne noviny. Tie boli za cenu obrovského osobného rizika rozdávané našim spoluobčanom, ktorí žili s nádejou na dôstojnejší život. Podarilo sa nám tiež vytvoriť informačnú sieť s ďalšími disidentmi v komunistickom Československu, Litve, Lotyšsku a Maďarsku.

Pri pohľade späť môžu naše tajné činnosti pripomínať scény zo špionážneho trileru. Pre mnohých ďalších však naša minulosť nie je vymyslený príbeh. Je to ich súčasná realita.

Medzi týchto odvážnych ľudí patria tohtoroční laureáti Sacharovovej ceny pani Mahfúz z Egypta a pani Zaitúna zo Sýrie. Pomáhali organizovať demonštrácie za základné práva zverejňovaním svojich protestov na blogoch a na sociálnych sieťach Youtube, Facebook a Twitter.

Tieto odkazy pomohli podnietiť Egypťanov k tomu, aby sa dožadovali svojich práv na námestí Tahrír. V Sýrii blog pani Zaitúny podáva správy o zverstvách páchaných v súčasnosti v tejto krajine. Jej príspevky sa stali významným zdrojom informácií pre zahraničné masovokomunikačné prostriedky.

Plynie z toho ponaučenie, ktoré by sa nemalo prehliadať. V týchto revolúciách ženy stáli od začiatku po boku mužov. Po dlhotrvajúcej diskriminácii boli rovnako odvážne, hrdo sa postavili na odpor a rozpálili iskry revolúcií svojich krajín na plamene slobody.

 Či už to bolo v minulosti v bývalej komunistickej Európe alebo počas nedávnej arabskej jari, všetci bojujeme za rovnaké slobody. Jediným rozdielom je spôsob, ako ich dosiahnuť.

Arabská jar nám jasne ukázala, že v spôsobe boja za slobodu došlo k zásadnej zmene. Nezákonne vydávané tlačené noviny nahradil internet a sociálne médiá.

Žijeme vo významnom období, keď sa revolúcie uskutočňujú prostredníctvom internetu, na ktorom ľudia vytvárajú odkazy a siete on-line, a zjednocujú sa tým, že sa prostredníctvom nových technológií delia o spoločné ciele a skúsenosti.

Z týchto udalostí by sme si mali vziať náležité ponaučenie.

Európsky parlament 23. novembra v Bruseli usporadúva konferenciu o ľudských právach na vysokej úrovni v súvislosti so Sacharovovou cenou, aby tak poskytol veľmi viditeľnú platformu na vysokej úrovni určenú na prezentáciu ľudských práv, ako aj úlohy, ktorú pri ich presadzovaní a obhajobe zohráva Európska únia.

Konferencia poskytuje vhodnú príležitosť na diskusiu o významnej úlohe nových technológií v boji za ľudské práva. Okrem toho je tiež ideálnou príležitosťou na nahliadnutie do problematiky ľudských práv v krajinách v procese transformácie, najmä s ohľadom na aktuálne medzinárodné udalosti, ako je arabská jar.

Na konferencii sa zídu laureáti Sacharovovej ceny, medzinárodne uznávané osobnosti verejného života, aktivisti v oblasti ľudských práv, mimovládne organizácie a poslanci Európskeho parlamentu.

Otázky týkajúce sa ľudských práv patria vždy medzi prioritné témy, ktorými sa Parlament zaoberá. Európsky parlament sa ako jediná demokraticky priamo zvolená európska inštitúcia usiluje zabezpečovať obhajobu a presadzovanie práv a slobôd v Európskej únii aj mimo nej.

Chceme, aby ľudia, ktorí sa angažujú v boji za ľudské práva po celom svete, považovali Brusel nielen za hlavné mesto Európskej únie, ale aj za centrum boja za ľudské práva.

To je dôvod, prečo by sme chceli ísť nad rámec jednej konferencie a upevniť našu vlastnú sieť – sieť laureátov Sacharovovej ceny. Zo skúseností svojej vlastnej krajiny viem, aké ťažké môže byť opätovne budovať od začiatku demokratické postupy a inštitúcie. Takisto viem, aké dôležité je vybudovať sieť ľudí, na ktorých skúsenosti a podporu sa môžete spoľahnúť. Viem, že prevládnuť musí vždy solidarita.

Vrátim sa späť k tomu mužovi v Tripolise, ktorému môžem povedať: my, Európska únia, stojíme pri vás a všetkých ľuďoch na celom svete, ktorí bojujú za slobodu. Ľudské práva a ich obhajoba je našim prvoradým záujmom a povinnosťou. Vy tiež máte svoju povinnosť: starať sa o slobodnú Líbyu pomocou vlastných národných sietí vytvorených v celej občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií, intelektuálov, organizácií žien a pluralitných masovokomunikačných prostriedkov.

Uisťujem Vás, môj priateľ, že my v Európskom parlamente nikdy nebudeme robiť ústupky, ak budú ohrozené ľudské práva. Sme s vami. Neustále.

Jerzy Buzek je predsedom Európskeho parlamentu.

Text vznikol pri príležitosti konferencie na vysokej úrovni o ľudských právach – podujatia siete laureátov Sacharovovej ceny, ktorá sa bude konať 23. novembra v Bruseli v priestoroch Európskeho parlamentu. Konferencia je príležitosťou na diskusiu o dôležitej úlohe, ktorú zohrávajú nové technológie v boji za ľudské práva.