Róm na bilborde? Nemožné!

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Rasista je ten, kto na bilborde Slovenskej národnej strany spoznáva v mužovi s reťazou okolo krku a početnými kerkami po tele Róma. Rasista je tiež ten, kto z dodatočného textu, ktorý je určený pre publikovanie v tlači, usudzuje, že varovanie „aby sa zo Slovenska nestal Luník IX“ má dačo spoločné s rómskou tematikou. To tvrdí pani Anna Belousovová, podpredsedníčka SNS.

Ako sa zo slov kampane SNS dá vydedukovať, že na bilborde je „Cigán, alebo ak chcete Róm“?

Neschopnosť priraďovať slovám význam sa volá alexia. Túto vetu píšem iba tak, na okraj, lebo mi napadla spontánne. Touto poznámkou nič nesledujem, nenačrtávam žiadnu spojitosť. A ak ju načrtnete vy, gratulujem, stali ste sa účelovo zaujatými voči prvému medzi tromi slovenskými rovnými.

Vyjasnime si to teda slovami podpredsedníčky Belousovovej: „Ten človek naozaj nie je Cigán, on má slovenskú národnosť [..] Dobré ráno, stará mama.“ Zaujímavé. Zatiaľ čo predstavitelia SNS raz označia Róma z plagátu za Slováka pre jeho „slovenskú národnosť“, inokedy obyvateľovi Komárna či Štúrova s maďarskou národnosťou ľahko odoprú právo byť Maďarom. Róm, Maďar, Grék, Európan – všetko jedno, i tak sa svet najľahšie delí na starých Slovákov, Slovákov, neprispôsobivých občanov Slovenskej republiky a potom tých ostatných.

Ak je bilbord etnicky neutrálny, ako tvrdí SNS, a človek na ňom je len ilustračným obrázkom, mal by som jedno riešenie. Aby mohla SNS naďalej viesť svoju kampaň plnú tolerancie a neotravoval ju pritom akýsi občiansky odpor a zaujaté hlasy, najmä zo strany tretieho sektora, nech muža na plagáte nahradí sama pani Belousovová. Veď plagát údajne iba pomenúva problém, nevzťahuje sa a nepoukazuje na nikoho konkrétneho, na žiadnu osobu ani etnikum.