Môj sen o Európe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Do roku 2020 sa v Európe zmení mnoho vecí a premelie mnoho udalostí. Ja však za tým všetkým chcem vidieť konkrétneho človeka. Človeka, ktorý bol kedysi dieťaťom. Toto dieťa žilo v určitom prostredí, ktoré ho formovalo a pripravilo do života.

Detstvo je kľúčové nielen pre mňa, ale pre každého bez výnimky, bez ohľadu na to, aký význam mu pripisuje. Napriek všetkým pseudomoderným trendom a teóriám o oslobodení jednotlivca, o oslobodení ženy, o rozložení rodiny na jej jednotlivé súčiastky, stále platí, že ideálny model je úplná a fungujúca rodina. Najlepším predpokladom pre prežitie šťastného detstva, pre vyrovnaný a harmonický vývoj jednotlivca je rodina, zložená z otca a matky, ktorí žijú v harmonickom manželstve. Každé dieťa by malo mať šancu prežiť detstvo, v ktorom nebude chýbať ani mama ani otec.  

Snívam sen o Európe, kde by každé dieťa malo svoj domov, svojich rodičov, ba aj súrodencov a starých rodičov. Snívam o tom, aby spoločnosť, ekonomika a politika zamestnanosti vytvorili prostredie, v ktorom žena dôstojne prežije svoje poslanie matky. Snívam o tom, aby politika a ekonomika zobrali do úvahy každodenné potreby rodiny. Lisabonská stratégia to nedokázala. Stratégia EÚ 2020 prišla znovu len s finančnými záležitosťami, zahraničnou politikou a politikou životného prostredia. Ja však snívam o tom, že politika raz zoberie do úvahy celého človeka. Aj politici si musia uvedomiť, že istota vychádzajúca z rodiny, výchova a vzdelanie musia dať dieťaťu taký základ, aby sa stalo integrálnou osobnosťou užitočnou pre spoločnosť.

Špičkové technológie nám budú na nič, ak sa nebudeme vedieť postarať o svoje deti.  Na Slovensku máme tisíce rodín, ktoré márne túžia po dieťati. Zároveň je u nás množstvo detí, ktoré nemajú svoju rodinu. Tisíce Sloveniek sú aj dnes, v 21. storočí, postavené pred dilemu, či sa budú naplno venovať svojim deťom v ich najútlejšom veku alebo budú musieť z finančných dôvodov nastúpiť do zamestnania. Tisíce mladých žien nemôžu nájsť zamestnanie z dôvodu, že majú doma malé deti a pre zamestnávateľa predstavujú potenciálne riziko. Tisíce mladých žien zápasia s prekážkami zosúladiť svoje štúdium a profesionálnu kariéru s tehotenstvom a narodením dieťaťa. Státisíce žien – matiek očakáva, že ich spoločnosť aj finančne docení.

Snívam sen o Európe, ktorá bude pyšná na to, že pre šťastie detí podporuje materstvo a otcovstvo a nekladie rodinám finančné, legislatívne či administratívne bariéry. Snívam sen o Európe, kde bude čo najviac detí prežívať svoje detstvo v láske a radostne. Detstvo, ktoré ich pripraví na zodpovedné a šťastné prežitie  ich života.

Možno, že sa to až takto nesplní, ale je to môj sen.

Komentár bol napísaný pre portál EurActiv ku Dňu žien ako "ženský príspevok" známych Sloveniek k diskusii stratégii EÚ 2020. Druhý komentár od Brigity Schmögnerovej nájdete na tejto linke