Myslieť nemysliteľné

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Asi si treba zvyknúť, že si na nič netreba príliš zvykať a že na dynamickú dobu je potrebné reagovať flexibilne. Trvalo mesiace kým sa vám z hlavy vytratil konverzný kurz o štyroch desatinných číslach? Nuž, eurozóna, poťažmo menová únia, dnes nie je podnik, ktorého akcie práve stúpajú. Viac či menej seriózne úvahy o jej zániku, o „plánoch B“ a o vylúčení z klubu nahradili z pohľadu senzačnosti menej zaujímavé informácie o cenovej stabilite a ochrane pred globálnymi výkyvmi. Čo tam po tom, že nikto presne nevie, ako by alternatíva vyzerala a, bohužiaľ, o to menej to vedia základné zmluvy EÚ. O tom, koľko by to stálo, ani nehovoriac.

Ďalšia železná košeľa sa môže roztaviť ešte rýchlejšie. Už ani poriadne neviete, kde končí Bratislava a začína Hainburg alebo Rajka? A predsa, šance, že budete v Bergu zosadať na hrádzi z bicykla, aby ste sa mohli legitimovať na schengenskej hranici rastú. Francúzsko-taliansky návrh na revíziu Schengenskej zmluvy tvrdí, že za neexistencie komplexnej spoločnej migračnej politiky je lepšie riešenie zjednodušiť obnovenie hraničných kontrol. Existujúca (a využívaná) možnosť pri reálnom a doloženom ohrození verejného poriadku dočasne pohraničníkov resuscitovať zjavne nestačí. Argumentmi, ktoré predovšetkým Paríž používa, je spochybňovanie schopnosti Komisie riadiť schengenský priestor ako aj spochybňovanie dôvery v krajiny, ktoré zodpovedajú za vonkajšie hranice. V konečnom dôsledku táto iniciatíva, s ktorou sú zatiaľ všetci spokojní, akurát umožní krajinám, ktoré nemajú tú smolu byť prvé na rane migračných tokov, vyhnúť sa akýmkoľvek nepríjemnostiam.

Výpočet len zdanlivo zabetónovaných európskych výdobytkov sa ani týmto nekončí. Mohlo by sa javiť, že s 1. májom, kedy sa pre „nové“ členské krajiny slávnostne otvoria pomyslené brány posledných pracovných trhov Nemecka a Rakúska, je dielo (aspoň zo slovenského pohľadu) dokonané. Ak sa pozornosť presunie trochu viac na sever, uvidíme Holandsko, ktoré paralelne pripravuje významný systém opatrení na reguláciu pracovnej mobility z (východnej) Európy. Hoci časť zmien môže sledovať legitímny cieľ ako je napríklad boj proti moderným formám otroctva, prinášajú aj pravidlo, že ak ekonomický migrant stratí zamestnanie na dobu dlhšiu ako 3 mesiace, príde aj o právo zostať v krajine. Paniku to rozsieva nie len na poľskom rezorte diplomacie, ale aj u holandských pestovateľov ovocia a tulipánov, ktorí s domácou pracovnou silou nemôžu veľmi počítať.

Najmä druhý a tretí príklad stavia Komisiu ako strážkyňu zmlúv do ošemetnej situácie. Ako povedal taliansky minister a ako pripustili aj predstavitelia Komisie, zmluvy jednoducho starnú. Doteraz ale revízie zmlúv nikdy nešli proti základným princípom európskej integrácie. Dnes je ale zjavne apetít po odtabuizovaní aj týchto ustanovení väčší ako kedykoľvek predtým.