Naše prežitie závisí od vyváženého udržateľného rastu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

EÚ je najdôležitejšou baštou proti opakovaniu fatálnych vojen minulého storočia.

V procese európskej integrácie by mal byť rozvinutý koncept sociálneho štátu blahobytu – s jeho rozdielnymi charakteristikami v jednotlivých členských krajinách. Globálna finančná a hospodárska kríza ukázala, že je to dôležitá podmienka budúcnosti.

Naše prežitie závisí od našej schopnosti udržať rovnováhu medzi hospodárskym a sociálnym rozvojom na jednej strane, a environmentálnym na strane druhej.

Autorka je bývalou podpredsedníčkou nemeckej Konfederácie odborových zväzov (DGB), v súčasnosti prednáša na univerzite.

Komentár bol napísaný pre portál EurActiv ku Dňu žien ako "ženský príspevok" známych Európaniek k diskusii o stratégii EÚ 2020.