Názor, čo nič nemení

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Prví, kto sa k názoru sudcov Medzinárodného súdneho dvora (MSD), ktorý včera za pozornosti celého sveta zaznel z Haagu, nehlási, sú Srbi. Ich čelní predstavitelia oznámili, že na správaní a pozícii Srbska ku Kosovu posudok nič nemení. A to napriek horúčkovitému diplomatickému úsiliu, aby sa otázkou, ktorú kládli, MSD vôbec zaoberal.

V očiach medzinárodného spoločenstva sa na súd obracali pre jeho právnu expertízu v oblasti medzinárodných noriem ako aj preto, že jeho názor má značnú morálnu a politickú váhu, ak už teda nie je záväzný právne. Zdá sa však, že v očiach Belehradu kredit a autorita posudku klesajú priamo úmerne tomu ako veľmi sa „priklonil“ na stranu kosovských Albáncov.

Víťazstvo pre „vládu“ v Prištine je ale ozaj len zdanlivé. Vôbec sa napríklad nedozvedeli, či ich kus papiera, ktorým vyhlásili nezávislosť – a ktorý je vraj právne prípustný, resp. nie zakázaný – má vôbec nejaké následky v zmysle zakladania štátnosti. Iste, nikto sa na to nepýtal. Otázky zneli jasne.

Prevzácna zhoda panuje o Kosove naprieč naším politickým spektrom. Ktovie, či by si minister obrany Ľubomír Galko ešte pred pár mesiacmi pomyslel, že bude prvý z čelných predstaviteľov štátu deklarujúci nemennosť slovenskej podpory Belehradu. Sloboda v názve SaS asi nebude tá istá, ktorú žiada známy „Coca Cola style“ nápis v Mitrovici „Free Kosova“.

Slovenský rezort diplomacie tvrdí, že „základom nášho prístupu v tejto otázke zostáva platná rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/1999“. Faktom, však je, že ak aj súd nehodil rezolúciu č.1244 rovno do koša, minimálne jej odňal aureolu sily, s ktorou Srbi operovali. Tiež však len napoly, keď konštatoval iba to, že v nej nie je priamy zákaz vyhlásenia nezávislosti a – zjednodušene povedané – ak by ho tam chceli dať, tak by ho tam dali a druhý všeobecne známy fakt, že bola pre Kosovo len dočasným riešením.

Druhým pilierom nášho prístupu je podľa MZV to, že „princíp územnej celistvosti štátu je základným princípom medzinárodného práva“. Ak pripustíme, že v Haagu sedia jedni z najväčších expertov na medzinárodné právo, tak títo v posudku tvrdia, že tento princíp je „obmedzený na vzťahy medzi štátmi“, kde zakazuje použitie sily jedného proti územnej celistvosti iného.

Nakoniec, posudok len potvrdil, čo vedeli už architekti samostatného Československa, že deklarácia nezávislosti je pekná vec, ale to či existujete, závisí od počtu a váhy krajín, ktoré vám to dosvedčia.