Neinvestovať do vzdelania je luxus

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Máire Geoghegan Quinn v úvode svojho prejavu na pôde Európskeho inštitútu vo Washingtone najprv predstavila úspešné projekty spolupráce medzi EU a USA v automobilovom priemysle, predovšetkým v oblasti elektromobilov. Medzinárodný transatlantický výbor, ktorý zastrešuje spoluprácu aj v tejto oblasti, zrýchlil odstraňovanie rozdielov medzi štandardmi uplatňovanými pri výrobe elektromobilov v USA a EU. Zjednodušil tým kooperáciu medzi európskymi a americkými automobilkami a mnohé poznatky amerických vedcov sú preto využiteľné v Európe a naopak.

Dohoda medzi USA a EU o spolupráci vo vede a technológii  z roku 1998 zas dala možnosť vzniku množstvu spoločných výskumných programov európkych a amerických vedcov na pôde Amerického ústavu národného zdravia. Z výsledkov programu opäť profitovali tak občania EU, ako aj USA.

Úspech v minulosti dáva podľa Máire Geoghegan Quinn nádej aj na pokračovanie vzájomne výhodných spoločných programov v budúcnosti. Eurokomisárka v tejto súvislosti predstavila vo Washingtone  ambiciózny nový plán Európskej únie „Horizon 2020“, ktorý poskytuje možnosť prehĺbiť kooperáciu medzi USA a EU. Tri piliere projektu vychádzajú z úzkych vzťahov v oblasti vedy, priemyslu a pri skúmaní spoločenských zmien. Najpodstatnejšou inováciou je pritom zrýchlenie udeľovania grantov pre spoločné programy – ak komisia uzná program za nádejný, rozhodovanie o grante by nemalo zabrať viac ako 100 dní. Zjednodušenie pravidiel na udelenie grantu by malo priniesť podporu predovšetkým programom, ktorých výsledky budú použiteľné čo najskôr v praxi a prinesú efekt aj v komerčnej oblasti.

A to je gro filozofie celého programu – spolupráca v oblasti vedy a výskumu vyžaduje najprv spoločné investície, ktoré sa neskôr vrátia vo forme ziskov v komerčnej oblasti.

Investície sú nevyhnutné – ak USA a EU nebudú investovať v oblasti vedy a výskumu, nepríde k získaniu nových poznatkov a následnému rozvoju napríklad aj v oblasti „zeleného“ priemyslu. Ako ukazujú úspechy minulej spolupráce, napríklad pri elektromobiloch, výsledky vedy a výskumu mali nemalý podiel na vytiahnutí  automobilového priemyslu z hlbokej krízy tak v EU, ako aj USA. K tomu však musia aj v USA pochopiť – to už Máire Geoghegan Quinn ako správna diplomatka priamo nevyslovila – že úspechom predchádzajú práve oné investície do vzdelania, vedy a výskumu. Zdôrazňovať to je nutné aj v čase, keď sa v Dolnej snemovni Kongresu USA členovia Tea Party vo farbách republikánov pretekajú, kto zruší viac investíci do týchto programov. Činia tak v pochabej nádeji, že šetrenie aj vo vede a výskume je odpoveďou na súčasnú ekonomickú krízu. Presný opak je pravdou.

Máire Geoghegan Quinn túto pravdu vystihla najlepšie v závere prejavu, keď skonštatovala, že „aj v týchto ťažkých ekonomických časoch – alebo práve v týchto ťažkých ekonomických časoch – je mimoriadne dôležité investovať do budúcnosti“.

Návšteva  eurokomisárky ukázala, že Európska únia túto skutočnosť chápe. Podpora ekologickým programom Obamovej administratívy, jeho dôraz na výskum v oblasti obnoviteľných energií dávajú nádej, že USA sa vyberú podobnou cestou a vzájomná spolupráca v oblasti vedy a výskumu bude pokračovať aj v budúcnosti. Samozrejme len v prípade, ak americkí voliči v nadchádzajúcich tohtoročných prezidentských voľbách neuveria lacným receptom pseudoekonómov, ktorí sú pripravení priniesť na oltár modly vyrovnaného rozpočtu aj inovácie v oblasti vedy a výskumu, ktoré by mohli pomôcť naštartovať globálny ekonomický rast a zažehnať prehĺbenie krízy. Škoda len, že Máire Geoghegan Quinn nespomenula, ako práve rozvoj vedy a výskumu pomohol naštartovat ekonomiku v USA a EÚ aj v minulosti, po druhej svetovej vojne. To však bola len jedna maličká chybička krásy jej návštevy v USA.

Dagmar Benešová, World Business Press Online, Washington